Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα εάν επιθυμείτε να σας χορηγηθεί Πιστοποιητικό Στρατολογίας.

*

*

Ονοματεπώνυμο *

Πατρώνυμο *

Μητρώνυμο *

Γένος Μητέρας *

Τηλέφωνο *

Δήμος / Κοινότητα *

Διεύθυνση Κατοικίας *

Έτος Γέννησης *

Τόπος Γέννησης *

Νομός *

Α.Μ. Αρρένων *

Μητρώα Αρρένων *

Η αναβολή μου λήγει *

Παρακαλούμε αναφέρετε συγκεκριμένα την Υπηρεσία που θα καταθέσετε το πιστοποιητικό καθώς και τον σκοπό που το επιθυμείτε: *

[recaptcha]