Κατοχυρώνουμε τις σπουδές με δικαιώματα μόρφωσης δίνοντας αναβολή στράτευσης σε κάθε μαθητή η σπουδαστή που θέλει να συνεχίσει τις σπουδές τους.