Με σεβασμό στην διαφορετικότητα και στις ανάγκες που δημιουργούνται από την νεώτερη ιστορία , προχωρήσαμε πέρα από την εκπαίδευση και ενώσαμε την Κοινωνικότητα που πρεσβεύει η μόρφωση με τις ανάγκες του κόσμου.

Δίνουμε βάση στα κοινωνικά κριτήρια και δημιουργούμε ανταγωνιστικά δίδακτρα μοναδικά.