Ο αθλητισμός αποτελεί, ειδικά για τους νέους, το πλέον δημιουργικό κανάλι διοχέτευσης της ζωντάνιας και της ενεργητικότητάς, γι’ αυτό και αποτελεί από την αρχαιότητα ακόμη αναπόσπαστο τμήμα της εκπαίδευσης ενός νέου.

Γι’ αυτό τον λόγο ο αθλητισμός και ο Πολιτισμός θεωρείται σπουδαίος φορέας κοινωνικοποίησης.

Συμμετέχουμε σε αθλητικές εκδηλώσεις, Παιδαγωγικές δραστηριότητες, ενημερωνόμαστε για τις εξελίξεις σε όλους τους τομείς με επισκέψεις σε αθλητικούς και πολιτιστικούς χώρους, και χαράζουμε την πορεία, ανοίγουμε τον δρόμο και βάζουμε τις βάσεις για αυτούς που θα μας ακολουθήσουν να σπουδάσουν μαζί μας.