Για κάθε σπουδαστή  που ζει στην Ευρώπη .

Ένα εργαλείο επικοινωνίας, πληροφόρησης, κινητικότητας και ψυχαγωγίας των νέων Ευρωπαίων πολιτών,

Διεθνής φοιτητική κάρτα ΙΕΚ Ιπποκράτειος Διεθνής φοιτητική κάρτα ΙΕΚ Ιπποκράτειος

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων: αυστηρά μόνο για νέους!
Την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων μπορούν να αποκτήσουν όλοι οι νέοι, ηλικίας έως 30 ετών. Ανανεώνετε  κάθε χρόνο μέχρι να κλείσεις τα 30. Πρόκειται για εκπτωτική και όχι πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.

Ανακάλυψε την Ευρώπη με την Ευ ρωπαϊκή Κάρτα Νέων!
Με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων μπορείς να απολαμβάνεις ειδικά προνόμια και αγαθά τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε 35 χώρες της Ευρώπης!

ΔΙΕΘΝΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ISIC είναι η μοναδική ταυτότητα που πιστοποιεί τη φοιτητική ιδιότητα του κατόχου και είναι αναγνωρισμένη από Κυβερνήσεις, Υπουργεία, Πανεπιστήμια, Ακαδημαϊκά Ινστιτούτα και Οργανισμούς παγκοσμίως. Την ISIC τη δικαιούνται όλοι οι πλήρους φοίτησης (full time)  Φοιτητές και Σπουδαστές της Μέσης, Ανώτερης & Ανώτατης Εκπαίδευσης, Δημόσιας & Ιδιωτικής.

Η ισχύς της ΙSIC είναι 16μηνη, από την αρχή του Ακαδημαϊκού έτους (Σεπτέμβριος) έως το τέλος του επόμενου έτους (Δεκέμβριος).

Λειτουργεί ως η επίσημη ταυτότητα του φοιτητή (paso), αναγνωρίζεται και είναι ευρέως αποδεκτή παρέχοντας πρόσβαση και εκπτώσεις σε μέσα μαζικής μεταφοράς, μουσεία, βιβλιοθήκες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, κινηματογράφους, θέατρα, χώρους διασκέδασης, καταστήματα κ.α.