Τι είναι το Διοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος Επιχειρήσεων
Σήμερα οι επιχειρήσεις στηρίζουν την ανάπτυξη και την ευημερία τους στα πολύ ικανά στελέχη. Οπωσδήποτε οι λεγόμενοι managers είναι ότι καλύτερο για μια επιχείρηση με όραμα και μακροχρόνιους στόχους. Κύριο μέλημα της Ιπποκρατείου είναι αυτός ακριβώς ο στόχος. Ικανά και γεμάτα αυτοπεποίθηση στελέχη που θα δώσουν ώθηση στην αγορά και θα κάνουν μια μεγάλη καριέρα στο χώρο των επιχειρήσεων.

Οι τομείς απασχόλησης του διοικητικού και οικονομικού στελέχους επιχειρήσεων είναι αναμφισβήτητα πολλοί. Mπορεί να σταδιοδρομήσει σε επιχειρήσεις, εταιρείες, οργανισμούς κλπ. του ιδιωτικού αλλά και του δημόσιου τομέα καθώς και σε βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις με μεγάλη επιτυχία. Το πτυχίο του διοικητικού στελέχους του ΙΕΚ Ιπποκράτειος είναι απαραίτητο προσόν για διορισμό στο δημόσιο τομέα (Π.Δ. 50 ΦΕΚ 39, 5/3/2001).

Επιπλέον:

 • Aρμοδιότητες Διπλωματούχου Oικονομικού Στελέχους Επιχειρήσεων
 • Δημιουργεί και παράγει έγγραφα σε H/Y.
 • Συντάσσει και διεκπεραιώνει έγγραφα της επιχείρησης.
 • Συμπληρώνει και υποβάλλει έγγραφα στις δημόσιες υπηρεσίες.
 • Διεκπεραιώνει τραπεζικές εργασίες.
 • Διενεργεί απογραφή περουσιακών στοιχείων.
 • Γενικά παρέχει τις υπηρεσίες των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών μιας σύγχρονης επιχείρησης.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Πέρα από την θεωρητική κατάρτιση, στο χώρο της σχολής, οι φοιτητές του τομέα Οικονομίας – Διοίκησης κάνουν την πρακτική τους σε επιχειρήσεις που συνεργάζεται ο όμιλος ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ και αποκτούν άριστες γνώσεις διοίκησης, επικοινωνίας, και οργάνωσης καθώς και εξαίρετες γνώσεις Η/Υ προκειμένου να σταδιοδρομήσουν με επιτυχία. Μαθαίνουν να εργάζονται αποτελεσματικά, παρακολουθούν σεμινάρια και συμμετέχουν σε case studies. Επιπλέον κάνουν εκπαιδευτικές επισκέψεις και έρχονται σε επαφή με μεγάλα στελέχη των επιχειρήσεων. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζουν κύρος και μπορούν άνετα να ανταπεξέλθουν σε ένα περιζήτητο επάγγελμα με λαμπρό μέλλον. Τέλος στο ΙΕΚ ΙΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ θα συμμετάσχει στις «Ημερίδες Καριέρας» όπου μέσω των εταιρειών πρόσληψης προσωπικού θα οργανώσει το βιογραφικό του και θα επιλέξει καλύτερα τι πραγματικά του ταιριάζει.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
Το Διοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος μπορεί να εργαστεί σε εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις, ναυτιλιακές και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και μεγάλες τουριστικές μονάδες, πολυεθνικές επιχειρήσεις, εταιρείες παροχής υπηρεσιών, σε εταιρείες συμβούλων και φυσικά ως ελεύθερος επαγγελματίας ανοίγοντας τη δική του επιχείρηση.

Δίπλωμα Διοικητικό & Οικονομικό Στέλεχος Επιχειρήσεων

Οι απόφοιτοι αποκτούν πιστοποιημένο Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητάς τους το οποίο είναι απαραίτητο για την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Το δίπλωμα είναι ισότιμο του Δημοσίου τόσο της Ελλάδας όσο και όλων των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απονέμεται από το Υπουργείο Παιδείας μετά από Εξετάσεις που διενεργεί ο Ο.Ε.Ε.Κ. και είναι απαραίτητο προσόν για διορισμό στο δημόσιο τομέα (Π.Δ. 50 ΦΕΚ 39, 5/3/2001).

Δικαιολογητικά Εγγραφής για υπήκοους Ευρωπαϊκής ένωσης:

 1. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ)
 2. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ)
 3. ΕΞΙ (6) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ έγχρωμες
 4. Α.Φ.Μ. υπόχρεου φορολογικής δήλωσης
 5. Α.Μ.Κ.Α. σπουδαστή

Δικαιολογητικά Εγγραφής για υπήκοους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. Αλβανία, Ρωσία)

 1. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ)
 2. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ + ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ (ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ)
 3. ΕΞΙ (6) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ έγχρωμες
 4. Βεβαίωση Ελληνομάθειας (δεν απαιτείται αν υπάρχει απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου)
 5. Α.Φ.Μ. υπόχρεου φορολογικής δήλωσης
 6. Α.Μ.Κ.Α. σπουδαστή

Αναλυτικές Πληροφορίες

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

– ΔIOIKHΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι, ΙΙ

 • χαρακτηριστικά γνωρίσματα της σύγχρονης επιχείρησης
 • η ενεργοποίηση των επιχειρήεων – οργανισμών
 • η λειτουργία του προγραμματισμού και η λήψη αποφάσεων
 • η λειτουργία της οργάνωσης
 • η λειτουργία της δίευθυνσης και ο ανθρώπινος παράγοντας
 • η λειτουργία του ελέγχου

– ΔΙΚΑΙΟ(ΕΜΠΟΡΙΚΟ,ΕΡΓΑΤΙΚΟ,ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ) Ι, ΙΙ

 • αστικό δίκαιο
 • υποκείμενα δικαίου
 • περί του δικαιώματος
 • περί δικαιοπραξιών
 • περί αντιπροσωπεύσεως
 • περί παραγραφής και αποσβεστικής προθεσμίας
 • περί της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθων ενοχικό
 • εμπορικό δίκαιο
 • εμπορικές πράξεις
 • εμπορικά βιβλία
 • πιστωτικού τίτλοι
 • εταιρείες
 • πτωχευτικό δίκαιο
 • εργατικό δίκαιο

– ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι, ΙΙ

 • εισαγωγή στην έννοια της επιχείρησης και την λογιστική
 • ο προσδιορισμός και η εμφάνιση της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης
 • οι μεταβολές των στοιχείων της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης και η παράκολούθησή τους
 • οι λογαριασμού
 • λογιστικά βιβλία και στοιχεία
 • τα λογιστικά σφάλματα και η διόρθωσή τους
 • έννοια και λειτουργία των λογαριασμών του ΕΓΛΓ
 • αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων
 • λογιστικά συστήματα
 • λογιστική υποκαταστημάτων
 • στοιχεία αναλυτικής λογιστικής εκμεταλλεύσεως
 • μηχανογραφική τήρηση βιβλίων και στοιχείων
 • αριθμοδείκτες

– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 • εισαγωγικές έννοιες
 • περί ποσών – ποσοστών
 • απλή μέθοδος των τριών, σύνθετη μέθοδος των τριών, ποσοστά
 • περί μερισμού
 • προβλήματα μερισμού
 • προβλήματα εταιρίας
 • περί απλού τόκου
 • προεξόφληση
 • περί ισοδύναμων γραμματίων
 • ανατοκισμός ή σύνθετος τόκος
 • ράντες
 • δάνεια ενιαία
 • ομολογιακά δάνεια

– ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι, ΙΙ

 • εισαγωγή
 • συλλογή στατιστικών στοιχείων
 • παρουσίαση στατιστικών στοιχείων
 • εμπειρικές κατανομές συχνοτήτων μιας μεταβλητήςμέτρα θέσεως
 • μέτρα διασποράς
 • ασυμετρία – κύρτωση
 • παλινδρόμηση και συσχέτιση δυο μεταβλητών
 • χρονολογικές σειρές
 • αριθμοδείκτες

– ΑΡΧΕΣ MARKETING

 • η αγορά και το περιβάλλον της
 • η τμηματοποίηση της αγοράς
 • η συμπεριφορά του αγοραστή
 • η ερευνα της αγοράς
 • η πολιτική των προϊόντων
 • εμπορικό σήμα
 • συσκευασία προϊόντος
 • το δίκτυο των πωλήσεων

– ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

 • το γραφείο στην επιχείρηση ή οργανισμό
 • το περιβάλλον του γραφείου
 • το σύστημα των γενικών υπηρεσιών γραφείου
 • η τεχνική της επικοινωνίας
 • η τήρηση αρχείων
 • η επαγγελματική συμπεριφορά

– ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

 • εισαγωγή στην τεχνική συναλλαγών
 • εμπόριο, εμπόρευμα, εμπορικές αγοραπωλησίες
 • συμπληρωματικοί όροι αγοραπωλησία
 • ανταγωνισμός
 • εμπορικά επαγγέλματα
 • πίστη, πίστωση, πιστωτικοί τίτλοι
 • συγκοινωνία
 • χρηματιστήρια
 • βιομηχανία
 • μορφές χρηματοδοτήσεων
 • τράπεζες

– ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ/ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 • φορολογία εισοδήματος Φυσικών Προσώπων Ν.Δ. 3323/55 όπως ισχύει σήμερα μετά τις τροποποιήσεις και τις συμπληρώσεις του κατ’ άρθρο
 • φορολογία εισοδήματος Νομικών Προσώπων Ν.Δ. 3843/58 όπως ισχύει σήμερα μετά τις τροποποιήσεις και τις συμληρωσεις του κατ’ άρθρο
 • πρακτικές ασκήσεις με την συμπλήρωση φορολογικών εντύπων
 • φόρος προστιθέμενης αξίας Ν. 1642/86 όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του κατ’ άρθρο συμπληρώσεις του κατ’ άρθρο

– ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων. Ανάλυση κατ’ άρθρο όπως ισχύει κάθε φορά με τις τροποποίησεις και συμπληρώσεις (βοηθήματα τα σχετικά προεδρικά διατάγματα και οι διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών).

– ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

 • εισαγωγή στις Εμπορικές Εταιρίες
 • η Ομόρρυθμη Εταιρία
 • η Ετερόρυθμη Εταιρία
 • συμμετοχική ή Αφανής Εταιρία
 • η Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης
 • η Ανώνυμη Εταιρία
 • η λογιστική του Συνεταιρισμού
 • διάλυση και Εκκαθάριση των Εταιριών

– ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

 • σύγχρονο περιβάλλον γραφείου (integraded office automation)
 • σύγχρονοι μέθοδοι αρχειοθέτησης (optical archiving)
 • εκδοτικά συστήματα (desktop publishing)
 • επικοινωνία, project management, χρήση μηχανών γραφείου (FAX, φωτοτυπικό, μηχάνημα υπαγόρευσης – μετεγγραφής)

– ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ

 • η δομή της βιομηχανικής επιχείρησης
 • κόστος
 • η λογιστική των εξόδων στη βιομηχανική επιχείρηση

– ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ (Η/Υ)

 • μηχανογραφημένη γεν. λογιστική
 • έσοδα – έξοδα με μηχανογράφηση

– ΧΡΗΜΑ,ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ή ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 • η έννοια του χρήματος
 • ο ρόλος του χρήματος
 • υποκατάστατα χρήματος
 • το τραπεζικό σύστημα
 • η πιστωτική πολιτική στην Ελλάδα
 • στοιχεία τραπεζικής τεχνικής
 • το ευρωπαϊκό νομισματικό σύστημα
 • οι αγορές ευρωνομισμάτων

– ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

 • εισαγωγή στις δημόσιες σχέσεις
 • πρακτική των δημοσίων σχέσεων

– ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Εκμάθηση ενός συγκεκριμένου και ευρείας χρήσεων Λογιστικού πακέτου που να αναφέρεται σε Διαχείριση Αγορών, Διαχείριση Αποθήκης, Διαχείριση Αξιογράφων, Διαχείριση παραγωγής, Στατιστικών Στοιχείων, Χρηματοοικονομικών κλπ. Εκμάθηση ενός συγκεκριμένου και ευρείας χρήσεως πακέτου μισθοδοσίας.

– ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 • εισαγωγή στην χρηματοοικονομική
 • το οικονομικό περιβάλλον της επιχειρηματικής δραστηριότητας
 • ταμειακές ροές

– ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 • γενικές έννοιες
 • διοίκηση προσωπικού
 • αποτελεσματική χρησιμοποίηση του προσωπικού
 • πολιτική μισθών και ημερομισθίων – ασφάλεια
 • εκπαίδευση προσωπικού
 • σύγχρονες τάσεις

– ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΕ Windows
Εκμάθηση ενός προγράμματος επεξεργασίας κειμένου, όπως το Word.

– ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΣΕ Windows (spread sheets)
Τα προγράμματα spread sheets είναι περιβάλλοντος περιγραφής και υλοποίησης υπολογιστών δηλ. λογισμικά περιβάλλοντα στα οποία ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να περιγράψει του υπολογισμούς που πρέπει να εκτελεσθούν για να λυθεί ένα πρόβλημα, τους δε υπολογισμούς αυτούς εκτελεί το πρόγραμμα. Αυτοί που επανδρώνουν θέσεις εργασίας στις οικονομικές διευθύνσεις των επιχειρήσεων εκτελούν πληθώρα υπολογισμών καθημερινά. Έχοντας γνώση ενός προγράμματος spread sheet θα είναι σε θέση μεγάλο μέρος των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν καθημερινά να το διεκπεραιώνουν στον υπολογιστή, εξοικονομώντας χρόνο και εξασφαλίζοντας την ορθότητα των αποτελεσμάτων τους.

– ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

– ΧΡΗΣΗ Η/Υ

ΠΑΡΟΧΕΣ - ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

ΠΑΡΟΧΕΣ

 • Βιβλία σε ψηφιακή μορφή (ΔΩΡΕΑΝ)
 • Δυνατότητα αναβάθμισης σπουδών – συνέχισης σπουδών στο ΑΤΤΙΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ
 • Γραφείο Επαγγελματικής Υποστήριξης
 • Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών (ΔΩΡΕΑΝ)
 • Διδασκαλία των προγραμμάτων Η/Υ (ΔΩΡΕΑΝ)
 • Σεμινάρια και εξειδικεύσεις (ΔΩΡΕΑΝ)
 • Γραφείο Ψυχολογικής Υποστήριξης
 • Εκπαιδευτικά ταξίδια στο εξωτερικό
 • Αθλητικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις
 • Αναβολή στράτευσης, για όσο χρόνο διαρκούν οι σπουδές.

Οι σπουδαστές διατηρούν το δικαίωμα συμμετοχής τους στον ασφαλιστικό φορέα των γονέων, τόσο για την περίθαλψη όσο και για τα οικογενειακά επιδόματα κ.λ.π.

Παροχή βεβαιώσεων που απαιτούνται για την εφορία ή άλλους φορείς χρηματοοικονομικής φύσεως.
Δελτίο μειωμένου εισιτηρίου (Πάσο)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Οι καταρτιζόμενοι του ΙΙΕΚ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ της ειδικότητας αυτής, εκπαιδεύονται σε εργαστήρια τα οποία είναι εξοπλισμένα με υπερσύγχρονα όργανα και συσκευές.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
Το ΙΕΚ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής μέριμνας, καθιέρωσε Κανονισμό Υποτροφιών για τους καταρτιζομένους (για κάθε εξάμηνο) προκειμένου να συνδράμει τους κοινωνικά ασθενέστερους και να συμβάλει στη δημιουργία κινήτρων και στην καλλιέργεια της άμιλλας μεταξύ των καταρτιζομένων.

ΠΑΡΟΧΕΣ - ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ:

 • Ελληνική Ακαδημία Marketing: Σεμινάριο “η επίδραση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στην επιχειρηματικότητα και στο marketing”

Η Ελληνική Ακαδημία Marketing διοργάνωσε στο πλαίσιο του Money Show της Αθήνας, την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου στο ξενοδοχείο Hilton Athens, συζήτηση με θέμα: “Η επίδραση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στην επιχειρηματικότητα και στο μαρκετινγκ”.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ανάλυση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στις Ελληνικές επιχειρήσεις και της κρίσιμης αποστολής που αναλαμβάνει το μαρκετινγκ ως ο συνδετικός κρίκος επιχείρησης και αγοράς. Στη διάρκεια της συζήτησης παρουσιάστηκαν οι τελευταίες εξελίξεις και αναζητήθηκαν ρεαλιστικές στρατηγικές για την αποτελεσματική και δημιουργική αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης από τον κόσμο των επιχειρήσεων και τους ανθρώπους του μάρκετινγκ. Την ημερίδα παρακολούθησαν σπουδαστές και απόφοιτοι του τομέα Οικονομίας – Διοίκησης του ΙΕΚ Ιπποκράτειος, ύστερα από πρόσκληση της Ελληνικής Ακαδημίας Marketing.

 • Πρακτική Άσκηση σε Δημόσιους Οργανισμούς των αποφοίτων τομέα Οικονομίας – Διοίκησης

Η κατάρτιση των αποφοίτων του ΙΕΚ Ιπποκράτειος συμπληρώνεται με την πρακτική άσκηση σε χώρους εργασίας, ώστε να εξοικειωθουν με το εργασιακό περιβάλλον που τους αναμένει, να αποκτήσουν αναγνωρισμένη προϋπηρεσία και τέλος να αντιμετωπίσουν με μεγαλύτερη ευχέρεια τις εξετάσεις πιστοποίησης που πρόκειται να συμμετάσχουν. Η χρονική διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι έξι μήνες και γίνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή σε υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής του άσκησης ο ασκούμενος ασφαλίζεται στο ΙΚΑ από το αρμόδιο ΙΕΚ κατά κινδύνου ατυχήματος στο χώρο εργασίας – καθ’ όλη τη διάρκεια της εξάμηνης πρακτικής του – σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12, του Ν.2009/92. Μετά το πέρας της Πρακτικής Άσκησης, χορηγείται στον ασκούμενο Βεβαίωση Προϋπηρεσίας.

ΩΡΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η έναρξη των μαθημάτων είναι το πρώτο 15ήμερο Οκτωβρίου. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική και οι ώρες διδασκαλίας καθορίζονται σε προγράμματα που διαρκούν 20 ώρες την εβδομάδα.

Οι σπουδαστές παρακολουθούν καθημερινή διδασκαλία σε ωράριο, που επιλέγουν κατά την εγγραφή τους:

   • Πρωινά ωράρια μεταξύ 9:00 και 13:30
   • Μεσημεριανά ωράρια μεταξύ 13:00 και 17:30
   • Απογευματινά ωράρια μεταξύ 17:00 και 21:00

Η διάρκεια σπουδών είναι 5 εξάμηνα και η πρόοδος αξιολογείται με ενδιάμεσα τεστ και εξετάσεις ανά εξάμηνο.

Μετά από επιτυχή αποτελέσματα των εξετάσεων του τελευταίου εξαμήνου οι απόφοιτοι του ΙΕΚ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ εφοδιάζονται με Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης, η οποία επικυρώνεται από το Υπουργείο Παιδείας.

Σας ενδιαφέρει?

Παρακαλούμε, επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην φόρμα επικοινωνίας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν.

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Τηλέφωνο (απαραίτητο)

Το μήνυμά σας

[recaptcha]