Τι είναι το Διοικητικό Στέλεχος Αθλητισμού
O αθλητικός manager είναι ο αθλητικός παράγοντας που είναι υπεύθυνος για την οργάνωση και διοίκηση του αθλητικού συλλόγου ή της αθλητικής επιχείρησης.

H επιστημονική του κατάρτιση του δίνει τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθεί στον αθλητικό τομέα και να συμβάλλει καθοριστικά στο μέγιστο της απόδοσης του.

H μεγάλη εξέλιξη του επαγγελματικού αθλητισμού και ιδιαίτερα μετά τους Ολυμπιακούς αγώνες συντελεί καθοριστικά στην αύξηση της ζήτησης ικανών και πλήρως καταρτισμένων αθλητικών manager που θα μανατζάρουν τους πρωταθλητές του 21ου αιώνα.

Aρμοδιότητες Διπλωματούχου Manager

 • Φροντίζει για τις μετεγγραφές και την προετοιμασία της ομάδας.
 • Ρυθμίζει τα εισιτήρια και τα τηλεοπτικά δικαιώματα.
 • Eλέγχει γενικότερα τις δραστηριότητες των αθλητών και του σωματείου.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
Oι απόφοιτοι της ειδικότητας “Στέλεχος Οικονομίας & Διοίκησης στον τομέα Αθλητισμού” του IEK IΠΠOKPATEIOΣ μπορούν να εργαστούν σε αθλητικούς συλλόγους, ομάδες, ομοσπονδίες, αθλητικές επιχειρήσεις, ιδιωτικές επιχειρήσεις, θέσεις συμβούλων και βέβαια ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Το πτυχίο του ΙΕΚ Ιπποκράτειος είναι κατοχυρωμένο με επαγγελματικά δικαιώματα (Π.Δ. 369 ΦΕΚ 250/Α, 22/10/2001).

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Tο IEK IΠΠOKPATEIOΣ έχει συνάψει ειδική συμφωνία συνεργασίας με επαγγελματικούς αθλητικούς συλλόγους όπου στις εγκαταστάσεις τους οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να κάνουν την πρακτική τους άσκηση.

Δίπλωμα Διοικητικό Στέλεχος Αθλητισμού

Οι απόφοιτοι αποκτούν πιστοποιημένο Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητάς τους το οποίο είναι απαραίτητο για την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Το δίπλωμα είναι ισότιμο του Δημοσίου τόσο της Ελλάδας όσο και όλων των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απονέμεται από το Υπουργείο Παιδείας μετά από Εξετάσεις που διενεργεί ο Ο.Ε.Ε.Κ. και είναι απαραίτητο προσόν για διορισμό στο δημόσιο τομέα (Π.Δ. 50 ΦΕΚ 39, 5/3/2001).

Δικαιολογητικά Εγγραφής για υπήκοους Ευρωπαϊκής ένωσης:

 1. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ)
 2. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ)
 3. ΕΞΙ (6) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ έγχρωμες
 4. Α.Φ.Μ. υπόχρεου φορολογικής δήλωσης
 5. Α.Μ.Κ.Α. σπουδαστή

Δικαιολογητικά Εγγραφής για υπήκοους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. Αλβανία, Ρωσία)

 1. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ)
 2. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ + ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ (ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ)
 3. ΕΞΙ (6) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ έγχρωμες
 4. Βεβαίωση Ελληνομάθειας (δεν απαιτείται αν υπάρχει απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου)
 5. Α.Φ.Μ. υπόχρεου φορολογικής δήλωσης
 6. Α.Μ.Κ.Α. σπουδαστή

Αναλυτικές Πληροφορίες

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 • διοικητική οργάνωση φυσικής αγωγής και αθλητισμού στη χώρα μας
 • αθλητική πυραμίδα
 • θεσμικό πλαίσιο
 • κατηγοριοποίηση αθλητικών αγώνων

– ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

 • έννοια και σκοπός Φ.Α.
 • σύστημα Φ.Α.
 • μέσα Φ.Α.
 • η Φ.Α. ανάλογα με την ηλικία και το φύλο
 • αθλητική ορολογία
 • προγραμματισμός και κατηγορίες αθλημάτων
 • φυσική κατάσταση
 • κανονισμοί αθλημάτων
 • τεχνική, πρακτική αθλητικών δραστηριοτήτων
 • θεωρητικές γνώσεις για πρώτες βοήθειες και γενικά για την πρόληψη και βελτίωση της υγείας

-ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

 • οικονομικές μονάδες
 • καταμερισμών έργων
 • το κύριο οικονομικό πρόβλημα
 • ιδιοκτησία συντελεστών παραγωγής
 • συμπεριφορά καταναλωτή
 • νόμος ζήτησης
 • συνάρτηση παραγωγής
 • κόστος παραγωγής
 • προσφορά αγαθών
 • προσδιορισμός τιμών
 • μορφές αγοράς
 • εθνικό προϊόν
 • χρήμα και τραπεζικό σύστημα
 • οικονομικές διακυμάνσεις και πληθωρισμός
 • δημόσιος τομέας

-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Στόχος του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι σπουδαστές τις γενικές αρχές και τους κανόνες που διέπουν τη λογιστική και ειδικότερα το καθεστώς λογιστικής στην Ελλάδα.

– ΜANAGEMENT

 • εισαγωγή στο management
 • θεωρίες management
 • βασικές λειτουργίες management
 • προγραμματισμός – λήψη αποφάσεων
 • εισαγωγή στην οργάνωση
 • οργανωτική σχεδίαση/ ανάπτυξη, ανάλυση, σχεδιασμός, αξιολόγηση θέσεων εργασίας, τμηματοποίηση, οργανόγραμμα, άτυπη ανάπτυξη
 • έλεγχος και επανασχεδιασμός οργανωτικής δομής
 • management ολικής ποιότητας

– ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

 • έννοια της κοινωνίας
 • γνωρίσματα της σύγχρονης κοινωνίας
 • κοινωνικοποίηση του ατόμου
 • τρόποι ρύθμισης της συμπεριφοράς
 • κοινωνική προσαρμογή

Μαθήματα Διοικητικό Στέλεχος Αθλητισμού– ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

 • αναζήτηση και ανάλυση των προσωπικών και οργανωμένων διαδικασιών και η επίδραση τους στην συμπεριφορά
 • γνώση της οργανωτικής δομής και του σχεδιασμού στα πλαίσια της σύγχρονης ανάπτυξης
 • εξέταση της διαδικασίας αλλαγής μέσα στους οργανισμούς

 

 

– ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

 • στάσεις
 • αντίληψη του προσώπου
 • στερεότυπα
 • επιθετικότητα
 • δυαδικές σχέσεις και επικοινωνία
 • δυναμική της ομάδας
 • συμμόρφωση
 • συνεργασία και ανταγωνισμός
 • ηγετικός ρόλος
 • ψυχολογία του περιβάλλοντος

– ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

 • κλάδοι στατιστικής
 • μεταβλητές
 • στατιστικά δεδομένα, πληθυσμός, δείγμα
 • μέθοδοι περιγραφικής/ επαγωγικής στατιστικής
 • κατανομές μονομεταβλητών
 • δείκτες κεντρικής τάσης
 • δείκτες διασπορές
 • κατανομές συμμεταβλητών
 • δειγματοληψία
 • δειγματοληπτικές κατανομές
 • έλεγχος στατιστικών υποθέσεων
 • στατιστικές εκτιμήσεις
 • στατιστική σημαντικότητα της διαφοράς μέσων όρων

– ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 • συστατικά διοίκησης
 • ανάλυση, σχεδιασμός, λήψη αποφάσεων, χρονοπρογραμματισμός χρόνου, έλεγχος, αξιολόιγηση
 • έρευνα αγοράς και ανάγκη εξέλιξης
 • προσφορά και ζήτηση
 • δημόσιες σχέσεις
 • χρηματοδότηση
 • αθλητικές επιχειρήσεις (ιδιωτικά γυμναστήρια, εταιρείες αθλητικών ειδών, κλπ.) και Επιχειρήσεις Αναψυχής (ξενοδοχεία, κατασκηνώσεις, κλπ.) στην Ελλάδα (δομή, οργάνωση, στόχοι, βιωσιμότητα, κέρδη, χρηματοδότηση)

– ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΈΡΕΥΝΑΣ

 • φιλοσοφία της έρευνας – η αναζήτηση της αλήθειας
 • θετικισμός – επιστημονική μέθοδος
 • ποιοτική έρευνα – αντιθετικισμός
 • η έρευνα στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό
 • θεωρίες – μοντέλα – υποθέσεις
 • δειγματοληψία (αντιπροσωπευτικότητα – τρόποι επιλογής δείγματος – σφάλμα)
 • περιγραφική έρευνα (δημοσκόπηση – περιπτωσιολογικές μελέτες)
 • πειραματική έρευνα (σχεδιασμός και στάδια διεξαγωγής)
 • στατιστική (σημασία – αναγκαιότητα – περιορισμοί)

– ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

 • δημόσιος τομέας
 • επαγγελματικός αθλητισμός
 • ερασιτεχνικός αθλητισμός
 • ιδιωτικός τομέας
 • ιδιωτική κατανάλωση για τον αθλητισμό στην Ελλάδα
 • δεδομένα και μελέτες σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες
 • συμπεράσματα για την απασχόληση, το προϊόν, τις επενδύσεις, τη δημόσια δαπάνη και άλλα μεγέθη στον αθλητικό κλάδο

– ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσει ο σπουδαστής τη σημασία και την επίδραση της ψυχολογίας του αθλητή και του αθλούμενου στη σωματική του απόδοση. Εδώ αναλύονται οι θεωρίες των κινήτρων, του άγχους (stress) και της διέγερσης, και προτείνονται μέθοδοι για την ψυχολογική προετοιμασία των αθλητών. Αυτές οι γνώσεις αποτελούν απαραίτητο εφόδιο για όλες τις ειδικότητες των αθλητικών σπουδών.

– ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • ιστορία του αθλητικού δικαίου
 • έννοια του αθλητικού δικαίου
 • κατηγορίες – κλάδοι δικαίου
 • ηθική – ήθη
 • έννομη τάξη και πηγές αθλητικού δικαίου (αθλητικός θεσμός, υποκείμενα δικαίου στον αθλητισμό)
 • αθλητική σωματειακή οργάνωση (σύσταση και διοίκηση νομικού προσώπου, αθλητικό σωματείο, υπερκείμενη αθλητική ένωση – αθλητική ομοσπονδία)
 • καθεστώς προπονητών
 • βια στον αθλητισμό (φύση της βίας, νομική αντιμετώπιση της βίας)
 • doping στον αθλητισμό

– ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Οργάνωση και διοίκηση Γ.Γ.Α./ Ε.Ο.Α./ αθλητικών ομοσπονδιών, ενώσεων, σωματείων/ αθλητικών κέντρων/ δημοτικών αθλητικών οργανισμών.

– ΑΘΛΗΤΙΚΟ MARKETING

 • έρευνα αγοράς
 • επιλογή στρατηγικής του Marketing
 • πρόβλεψη πωλήσεων
 • ανάλυση βιωσιμότητας
 • ανταγωνισμός
 • marketing στο χώρο του αθλητισμού, της αναψυχής και της διασκέδασης

Μαθήματα Διοικητικό Στέλεχος Αθλητισμού– ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 • φυσική αγωγή κατά την περίοδο της πρωτόγονης κοινότητας
 • φυσική καλλιέργεια στην αρχαία Ελλάδα
 • αγώνες στην αρχαία Ελλάδα
 • Ολυμπιακοί Αγώνες
 • φυσική καλλιέργεια στην αρχαία Ρώμη
 • φυσική αγωγή κατά τον Μεσαίωνα / φυσική αγωγή στους νεότερους χρόνους
 • ευρωπαϊκά συστήματα Φ.Α.
 • εμφάνιση και η ανάπτυξη του διεθνούς αθλητικού κινήματος έως τις αρχές του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου
 • αναβίωση και η ανάπτυξη των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων
 • φυσική καλλιέργεια στους νεότατους χρόνους
 • ανάπτυξη της σχολικής Φ.Α.

-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

 • προγραμματισμός – σχεδιασμός
 • κοστολόγηση – χρηματοδότηση
 • υλικοτεχνική υποδομή – εγκαταστάσεις
 • οργάνωση προσωπικού
 • διαφήμιση
 • απολογισμός

– ΑΓΓΛΙΚΑ

– ΧΡΗΣΗ Η/Υ

ΠΑΡΟΧΕΣ - ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

ΠΑΡΟΧΕΣ

 • Βιβλία σε ψηφιακή μορφή (ΔΩΡΕΑΝ)
 • Δυνατότητα αναβάθμισης σπουδών – συνέχισης σπουδών στο ΑΤΤΙΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ
 • Γραφείο Επαγγελματικής Υποστήριξης
 • Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών (ΔΩΡΕΑΝ)
 • Διδασκαλία των προγραμμάτων Η/Υ (ΔΩΡΕΑΝ)
 • Σεμινάρια και εξειδικεύσεις (ΔΩΡΕΑΝ)
 • Γραφείο Ψυχολογικής Υποστήριξης
 • Εκπαιδευτικά ταξίδια στο εξωτερικό
 • Αθλητικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις
 • Αναβολή στράτευσης, για όσο χρόνο διαρκούν οι σπουδές.

Οι σπουδαστές διατηρούν το δικαίωμα συμμετοχής τους στον ασφαλιστικό φορέα των γονέων, τόσο για την περίθαλψη όσο και για τα οικογενειακά επιδόματα κ.λ.π.

Παροχή βεβαιώσεων που απαιτούνται για την εφορία ή άλλους φορείς χρηματοοικονομικής φύσεως.
Δελτίο μειωμένου εισιτηρίου (Πάσο)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Οι καταρτιζόμενοι του ΙΙΕΚ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ της ειδικότητας αυτής, εκπαιδεύονται σε εργαστήρια τα οποία είναι εξοπλισμένα με υπερσύγχρονα όργανα και συσκευές.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
Το ΙΕΚ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής μέριμνας, καθιέρωσε Κανονισμό Υποτροφιών για τους καταρτιζομένους (για κάθε εξάμηνο) προκειμένου να συνδράμει τους κοινωνικά ασθενέστερους και να συμβάλει στη δημιουργία κινήτρων και στην καλλιέργεια της άμιλλας μεταξύ των καταρτιζομένων.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Oι φοιτητές του IEK IΠΠOKPATEIOΣ έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν έναν ευρύ κύκλο σεμιναρίων. Eνδεικτικά αναφέρουμε: εργομετρική άσκηση, aerobic και φυσική κατάσταση, σύγχρονο αθλητικό management, αερόβια και αναερόβια ικανότητα του αθλητή.

ΩΡΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η έναρξη των μαθημάτων είναι το πρώτο 15ήμερο Οκτωβρίου. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική και οι ώρες διδασκαλίας καθορίζονται σε προγράμματα που διαρκούν 20 ώρες την εβδομάδα.

Οι σπουδαστές παρακολουθούν καθημερινή διδασκαλία σε ωράριο, που επιλέγουν κατά την εγγραφή τους:

   • Πρωινά ωράρια μεταξύ 9:00 και 13:30
   • Μεσημεριανά ωράρια μεταξύ 13:00 και 17:30
   • Απογευματινά ωράρια μεταξύ 17:00 και 21:00

Η διάρκεια σπουδών είναι 5 εξάμηνα και η πρόοδος αξιολογείται με ενδιάμεσα τεστ και εξετάσεις ανά εξάμηνο.

Μετά από επιτυχή αποτελέσματα των εξετάσεων του τελευταίου εξαμήνου οι απόφοιτοι του ΙΕΚ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ εφοδιάζονται με Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης, η οποία επικυρώνεται από το Υπουργείο Παιδείας.

Σας ενδιαφέρει?

Παρακαλούμε, επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην φόρμα επικοινωνίας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν.

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Τηλέφωνο (απαραίτητο)

Το μήνυμά σας

[recaptcha]