Δημιουργούμε άριστους επαγγελματίες ώστε η αγορά εργασίας να μεγαλώνει πέραν του τόπου καταγωγής. Εκμάθηση Ευρωπαϊκών γλωσσών για κάθε ενδιαφερόμενο που χρειάζεται επάρκεια.