Οι σπουδάστριες του τμήματος Παιδαγωγικών, του Εκπαιδευτικού Ομίλου Ιπποκράτειος, πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ελληνικό Παιδικό Μουσείο. Είχαν τη δυνατότητα να κατανοήσουν τον σκοπό του σωματείου αλλά και την προσπάθεια τους να βοηθήσουν τα παιδιά έτσι ώστε, από τη προσχολική τους ηλικία, να αναπτύξουν όλο τους το δυναμικό και να γίνουν πολίτες οι οποίοι με σεβασμό για τη ν ατομικότητα τους θα αποκτήσουν κοινωνική συνείδηση και την αίσθηση της ανάγκης να συμβάλλουν στη κοινότητα που ζουν. Συμμετείχαν και οι ίδιες ενεργά!!