Έμπειρο προσωπικό και γραμματειακή υποστήριξη για επίλυση κάθε προβλήματος των σπουδαστών βρίσκεται κάθε ημέρα όλες τις ώρες στην διάθεση τους.