• Γιατί κάποια ΙΕΚ έχουν πολύ χαμηλά δίδακτρα, έχουν όμως πολύ χαμηλή ποιότητα Εκπαίδευσης και “υποτυπώδη” ή ανύπαρκτα εργαστήρια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
  • Δεν έχουν σοβαρές συμβάσεις πρακτικής άσκησης, ειδικά με Δημόσιους και Ιδιωτικούς Οργανισμούς.
  • Δεν έχουν καθόλου βιβλιογραφία και οργανωμένη διδακτέα ύλη. Στην Ιπποκράτειο, εκτός από την οργανωμένη διδακτέα ύλη και εργαστηριακή προετοιμασία, τα βιβλία παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή και τα εργαστηριακά αναλώσιμα υλικά είναι δεδομένα και όχι με επιπλέον κόστος. Επιπλέον κάθε μαθητής ενημερώνεται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα ατομικής ενημέρωσης, με δικό του κωδικό.
  • Γιατί άλλα ΙΕΚ δεν έχουν αναλώσιμα υλικά στις παραϊατρικές ειδικότητες, στις ειδικότητες ομορφιάς και στα παιδαγωγικά και συνεπώς επιπρόσθετο κόστος είναι “κρυφό”.
  • Γιατί οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα να ενσωματώσουν το Ε΄ εξάμηνο πρακτικής άσκησης, για να ολοκληρώνονται οι σπουδές στα 2 χρόνια (4 εξάμηνα).
  • Δωρεάν βιβλία σε ηλεκτρονική μορφή.
  • Δωρεάν το Ε΄ εξάμηνο.
  • Δωρεάν εργαστηριακά αναλώσιμα υλικά.
  • Γιατί είμαστε στο κέντρο της Αθήνας, που σημαίνει πολύ χαμηλό κόστος μετακίνησης και διαμονής
  • Δωρεάν παρακολούθηση αγγλικής ορολογίας ειδικότητας, αγγλικά και πληροφορικής, ούτως ώστε η προετοιμασία για συνέχιση σε πανεπιστημιακό επίπεδο να είναι ολοκληρωμένη.
  • Δωρεάν επιμορφωτικά σεμινάρια σε όλες τις ειδικότητες όλο το χρόνο και απόκτηση αναγνωρισμένων Professional και Executive Diploma από το London Centre of Management (LCM), μόνο σε εμάς.