Ο εκπαιδευτικός όμιλος διαθέτει μεγάλο ιατρικό επιτελείο και εξειδικευμένους καθηγητές σε κάθε ειδικότητα.

Η διοχέτευση γνώσεων στους σπουδαστές γίνεται με εμπειρία ετών και επαγγελματικής αναγνώρισης από τους καλύτερους σε κάθε επιστήμη ώστε η διάδοση μόρφωσης να γίνεται τεκμηριωμένα και αποδεδειγμένα μέσα από την πράξη και την θεωρία.