Συνεργαζόμαστε μόνο με τους καλύτερους επαγγελματίες!
Νέα συνεργασία του Εκπαιδευτικού Ομίλου Ιπποκράτειος με την Πανελλήνια Σχολή Ναυαγοσωστικής