Τι είναι “Νοσηλευτική Ογκολογικών Παθήσεων”:

Οι διπλωματούχοι της ειδικότητας “Νοσηλευτική Ογκολογικών Παθήσεων” συμβάλλουν στη νοσηλεία και περίθαλψη των ασθενών με ογκολογικά προβλήματα, από τη διάγνωση της νόσου μέχρι το τελικό στάδιο.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών γίνεται σε εξειδικευμένα νοσοκομεία και κλινικές με τα οποία συνεργάζεται το ΙΕΚ.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
Αφού ολοκληρώσουν επιτυχώς την κατάρτισή τους οι διπλωματούχοι της ειδικότητας “Νοσηλευτική Ογκολογικών Παθήσεων” μπορούν να εξασκήσουν το επάγγελμα τους σε μονάδες πρόληψης καρκίνου, ογκολογικά νοσοκομεία και σε χειρουργικά, ακτινοθεραπευτικά, χημειοθεραπευτικά τμήματα γενικών νοσοκομείων και είναι κατοχυρωμένοι με επαγγελματικά δικαιώματα και άδεια άσκησης επαγγέλματος (προεδρικό διάταγμα 210 ΦΕΚ 165 Τέυχος Α’, 24/7/2001).

Η άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγείται από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε διπλωματούχους ΙΕΚ, μετά από πρακτική άσκηση 3 μηνών σε δημόσια νοσοκομεία ή εξάμηνη πρακτική πριν τις εξετάσεις Πιστοποίησης σε δημόσια ή ιδιωτικά νοσοκομεία.

Το Δίπλωμα της ειδικότητας “Νοσηλευτική Ογκολογικών Παθησεων” του ΙΕΚ Ιπποκράτειος είναι απαραίτητο προσόν για διορισμό στο δημόσιο τομέα (Π.Δ. 50 ΦΕΚ 39, 5/3/2001).

Δίπλωμα Νοσηλευτική Ογκολογικών Παθήσεων

Οι απόφοιτοι αποκτούν πιστοποιημένο Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητάς τους το οποίο είναι απαραίτητο για την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Το δίπλωμα είναι ισότιμο του Δημοσίου τόσο της Ελλάδας όσο και όλων των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απονέμεται από το Υπουργείο Παιδείας μετά από Εξετάσεις που διενεργεί ο ΕΟΠΠΕΠ και είναι απαραίτητο προσόν για διορισμό στο δημόσιο τομέα (Π.Δ. 50 ΦΕΚ 39, 5/3/2001).

Δικαιολογητικά Εγγραφής για υπήκοους Ευρωπαϊκής ένωσης:

 1. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ)
 2. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ)
 3. ΕΞΙ (6) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ έγχρωμες
 4. Α.Φ.Μ. υπόχρεου φορολογικής δήλωσης
 5. Α.Μ.Κ.Α. σπουδαστή

Δικαιολογητικά Εγγραφής για υπήκοους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. Αλβανία, Ρωσία)

 1. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ)
 2. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ + ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ (ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ)
 3. ΕΞΙ (6) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ έγχρωμες
 4. Βεβαίωση Ελληνομάθειας (δεν απαιτείται αν υπάρχει απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου)
 5. Α.Φ.Μ. υπόχρεου φορολογικής δήλωσης
 6. Α.Μ.Κ.Α. σπουδαστή

Αναλυτικές Πληροφορίες

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι, ΙΙ

Μαθήματα Νοσηλευτική Ογκολογικών Παθήσεων

 • ορισμοί νοσηλευτικής
 • νοσηλευτική και άνθρωπος, υγιής – ασθενής
 • άνθρωπος και στρες
 • άνθρωπος και ασθένεια
 • θεραπευτικός διάλογος
 • αγωγή υγείας
 • νοσηλευτική αξιολόγηση
 • νοσηλευτική διεργασία

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Μαθήματα Νοσηλευτική Ογκολογικών Παθήσεων

Να δώσει στους καταρτιζόμενους τη δυνατότητα να κατανοήσουν τον τρόπο παροχής πρώτων βοηθειών, καθώς και τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την περίδεση ασθενών.

ΑΝΑΤΟΜΙΑ – ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

Μαθήματα Νοσηλευτική Ογκολογικών Παθήσεων

Απόκτηση γνώσεων επί του αναπνευστικού, ουροποιητικού, γενετικού, νευρικού συστήματος, καθώς και των αισθητηρίων οργάνων.

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ – ΥΓΙΕΙΝΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Μαθήματα Νοσηλευτική Ογκολογικών Παθήσεων

Απόκτηση γνώσεων υγιεινής, επιδημιολογίας και προλήψεως ατυχημάτων.

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ – ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

Μαθήματα Νοσηλευτική Ογκολογικών Παθήσεων

Η παθολογία είναι κλάδος της Ιατρικής που ασχολείται με τη μελέτη των νόσων (με τη γενική παθολογική εικόνα που ποροκαλεί η κάθε ασθένεια κατά την εξέλιξή της).

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
Η παθολογία είναι κλλάδος της ιατρικής που ασχολείται με τη μελέτη των νόσων (με τη γενική παθολογική εικόνα που προκαλεί η κάθε ασθένεια κατά την εξέλιξή της).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

Μαθήματα Νοσηλευτική Ογκολογικών Παθήσεων

Η ψυχιατρική είναι μια ιατρική ειδικότητα επίσημα αφιερωμένη στην θεραπεία, στην μελέτη και την πρόληψη των ψυχικών διαταραχών. Νευρολογία είναι ο κλάδος της ιατρικής που ασχολείται με τις λεγόμενες “σωματικές” παθήσεις, ασθένειες και σύνδρομα τπυ νευρικού συστήματος και του μυικού συστήματος. Πολλές νευρολογικές διαταραχές συνοδεύονται από ψυχιατρικά” συμπτώματα και αντιστρόφως.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

 • επιδημιολογία του καρκίνου
 • πρωτογενής πρόληψη καρκίνου
 • δευτερογενής πρόληψη καρκίνου
 • καρκίνος και πόνος
 • καρκίνος και θάνατος
 • καρκινοπαθής ασθενής στα Ε.Ι. νοσοκομεία
 • καρκινοπαθής ασθενής στα νοσηλευτικά τμήματα
 • καρκινοπαθής ασθενής και κοινότητα
 • κατ’ οίκον νοσηλεία καρκινοπαθών
 • παιδί και καρκίνος
 • διάγνωση
 • επέκταση – μετάσταση καρκίνου
 • θεραπεία – χειρουργική θεραπεία
 • φαρμακολογία

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Η κατάρτιση των σπουδαστών στη Νοσηλευτική για την καλύτερη αντιμετώπιση του ογκολογικού ασθενούς.

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ
Η κατάρτιση των σπουδαστών στην παθογένεση, φύση, χαρακτηριστικά (γενικά και ειδικά) κατάταξη και κυριότερες εκδηλώσεις των νευροπλασμάτων και επιπλοκές αυτών.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ Ι, ΙΙ
Η θεωρητική κατάρτιση του καταρτιζόμενου νοσηλευτή ογκολογικών ασθενών στην αιτιοπαθογένεια, συμπτωματολογία (κλινικές εκδηλώσεις), κυριότερα εργαστηριακά ευρήματα, επιπλοκές, μεταστάσεις και θεραπεία των κυριότερων νεοπλασιών των παρακάτω οργανικών συστημάτων:

 • ανώτερου αναπνευστικού (φάρυγγας, λάρυγγας, τραχήλου, σιελογόνων αδένων)
 • πνευμόνων
 • πεπτικού συστήματος
 • αιμοποιητικού συστήματος

ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ – ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Η κατάρτιση των σπουδαστών στη Χημειοθεραπεία – Ακτινοθεραπεία – Ορμονοθεραπεία, για την καλύτερη αντιμετώπιση του ογκολογικού ασθενούς.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Οι απαραίτητες γνώσεις για να αντιμετωπίσουν τις καταστάσεις εκείνες που είναι απαραίτητη η μετάγγιση αίματος.

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
Η εκπαίδευση και κατάρτιση, θεωρητική και πρακτική, του υποψηφίου νοσηλευτή ογκολογικών ασθενών στην ψυχοσωματική διάσταση των νεοπλασιών, στην ψυχολογία του ογκολογικού ασθενούς και στις μεθόδους ψυχολογικής προσέγγισης, υποστήριξης και αποκατάστασής του. Επίσης, και στις μεθόδους προσέγγισης και ψυχολογικής στήριξης του θνήσκοντος ογκολογικού ασθενούς και του περιβάλλοντός του.

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΧΡΗΣΗ Η/Υ

ΠΑΡΟΧΕΣ - ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

ΠΑΡΟΧΕΣ

  • Βιβλία σε ψηφιακή μορφή (ΔΩΡΕΑΝ)
  • Δυνατότητα απόκτησης πανεπιστημιακού τίτλου bachelor από το ΑΤΤΙΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ (μέλος του Εκπ. Ομίλου ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ) και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
  • Γραφείο Επαγγελματικής Υποστήριξης
  • Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών (ΔΩΡΕΑΝ)
  • Διδασκαλία των προγραμμάτων Η/Υ (ΔΩΡΕΑΝ)
  • Επιμορφωτικά σεμινάρια, ημερίδες και βιωματικά εργαστήρια σε όλη την διάρκεια των σπουδών (ΔΩΡΕΑΝ)
  • Ανοίξαμε τον δρόμο στην εθελοντική συμμετοχή στα προγράμματα της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας
  • Γραφείο Ψυχολογικής Υποστήριξης
  • Εκπαιδευτικά ταξίδια στο εξωτερικό
  • Αθλητικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις
  • Αναβολή στράτευσης, για όσο χρόνο διαρκούν οι σπουδές.
  • Οι σπουδαστές διατηρούν το δικαίωμα συμμετοχής τους στον ασφαλιστικό φορέα των γονέων, τόσο για την περίθαλψη όσο και για τα οικογενειακά επιδόματα κ.λ.π.
  • Παροχή βεβαιώσεων που απαιτούνται για την εφορία ή άλλους φορείς χρηματοοικονομικής φύσεως.
  • Δελτίο μειωμένου εισιτηρίου (Πάσο)

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ. καθορίζεται ο ετήσιος αριθμός των αποφοίτων των ΙΕΚ των οποίων η πρακτική άσκηση θα επιδοτείται από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Η επιλογή των επιδοτούμενων γίνεται με απόφαση του Προέδρου του ΕΟΠΠΕΠ. μετά από γνώμη τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Για την επιλογή συνεκτιμώνται τα παρακάτω κριτήρια:

  • οικονομική κατάσταση ασκούμενου
  • οικογενειακή κατάσταση (πολυτεκνία)
  • κτήση κάρτας ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ.

Το ποσό της επιδότησης της πρακτικής άσκησης των ασκούμενων ανέρχεται στο ποσό των 800 € κατ’εξάμηνο. Η επιδότηση χορηγείται στον ασκούμενο μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής του, αφού εγκριθεί από τον ΕΟΠΠΕΠ.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Οι καταρτιζόμενοι του ΙΕΚ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ της ειδικότητας αυτής, εκπαιδεύονται σε εργαστήρια τα οποία είναι εξοπλισμένα με υπερσύγχρονα όργανα και συσκευές.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
Το ΙΕΚ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής μέριμνας, καθιέρωσε Κανονισμό Υποτροφιών για τους καταρτιζομένους (για κάθε εξάμηνο) προκειμένου να συνδράμει τους κοινωνικά ασθενέστερους και να συμβάλει στη δημιουργία κινήτρων και στην καλλιέργεια της άμιλλας μεταξύ των καταρτιζομένων.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Επιστημονική Ημερίδα για τα Βλαστοκύτταρα

Σεμινάρια Νοσηλευτική Ογκολογικών Παθήσεων

Μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα, με θέμα “Βλαστοκύτταρα Ομφάλιου Λώρου: Ελπίδα Ζωής” πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών όπου ανήκει η Δημόσια Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος, στο πλαίσιο των επιμορφωτικών εκδηλώσεων του Τομέα Υγείας του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ.

H θεματολογία της ημερίδας, επικεντρώθηκε στα προβλήματα και τις προκλήσεις στη συλλογή, φύλαξη και χρήση Βλαστοκυττάρων Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος καθώς επίσης και στη διαφορά ανάμεσα στην οικογενειακή ή ιδιωτική και τη δημόσια φύλαξη.

H Ημερίδα έγινε αποκλειστικά για τους σπουδαστές Νοσηλευτικής του ΙΕΚ Ιπποκράτειος και για τους φοιτητές Μαιευτικής του Cambridge College.

Ημερίδα Επιμόρφωσης: στην Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική “ΜΗΤΕΡΑ”

Σεμινάρια Νοσηλευτική Ογκολογικών Παθήσεων

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την 25η Ιουνίου στο Αμφιθέατρο του Μαιευτηρίου ΜΗΤΕΡΑ “Ν. Λούρος” Ημερίδα Επιμόρφωσης, την οποία διοργάνωσε το τμήμα marketing του ΜΗΤΕΡΑ αποκλειστικά για τους φοιτητές του Εκπαιδειτικού Ομίλου ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ.

Συγκεκριμένα, οι σπουδαστές και οι απόφοιτοι των τμημάτων ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ – ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και να θέσουν ερωτήματα που προέκυψαν γύρω από τις ενότητες της Ημερίδας:

– Α΄μέρος: “Παρουσίαση του Ομίλου ΥΓΕΙΑ – ΜΗΤΕΡΑ – ΛΗΤΩ. Επαγγελματική αποκατάσταση στο χώρο των υπηρεσιών Υγείας – Συμβουλές για “δυνατό” βιογραφικό”
– Β΄μέρος: “Μητρικός θηλασμός – Περιποίηση βρέφους”

Σεμινάριο Ιατρικής Αισθητικής

Σεμινάρια Νοσηλευτική Ογκολογικών Παθήσεων

Το σεμινάριο ιατρικής αισθητικής πραγματοποιηθήκε με επιτυχία στις εγκαταστάσεις του Εκπαιδευτικού Ομίλου σεμινάριο Ιατρικής Αισθητικής.

Εισηγητής του σεμιναρίου ήταν ο κος Αναστάσιος Τσεκούρας – Διευθυντής Πλαστικής Χειρουργικής – Ιατρικό Κέντρο Αθηνών.

Στο σεμινάριο συμμετείχαν σπουδαστές/σπουδάστριες των ειδικοτήτων Αισθητικής – Νοσηλευτικής του Εκπαιδευτικού Ομίλου Ιπποκράτειος.

Σεμινάριο Μαιευτικής

Σεμινάρια Νοσηλευτική Ογκολογικών Παθήσεων

Στις εγκαταστάσεις του Εκπαιδευτικού Ομίλου πραγματοποιηθήκε σεμινάριο Μαιευτικής. Συμμετείχαν σπουδαστές / σπουδάστριες των ειδικοτήτων Νοσηλευτικής και Μαιευτικής του Εκπαιδευτικού Ομίλου.

Εισηγήτρια του σεμιναρίου ήταν η κα Βλάχου – Λέκτορας ΤΕΙ Αθηνών.

ΩΡΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η έναρξη των μαθημάτων είναι το πρώτο 15ήμερο Οκτωβρίου. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική και οι ώρες διδασκαλίας καθορίζονται σε προγράμματα που διαρκούν 20 ώρες την εβδομάδα.

Οι σπουδαστές παρακολουθούν καθημερινή διδασκαλία σε ωράριο, που επιλέγουν κατά την εγγραφή τους:

 • Πρωινά ωράρια μεταξύ 9:00 και 13:30
 • Μεσημεριανά ωράρια μεταξύ 13:00 και 17:30
 • Απογευματινά ωράρια μεταξύ 17:00 και 21:00

Η διάρκεια σπουδών είναι 5 εξάμηνα και η πρόοδος αξιολογείται με ενδιάμεσα τεστ και εξετάσεις ανά εξάμηνο.

Μετά από επιτυχή αποτελέσματα των εξετάσεων του τελευταίου εξαμήνου οι απόφοιτοι του ΙΕΚ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ εφοδιάζονται με Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης, η οποία επικυρώνεται από το Υπουργείο Παιδείας.

Σας ενδιαφέρει?

Παρακαλούμε, επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην φόρμα επικοινωνίας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν.

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Τηλέφωνο (απαραίτητο)

Το μήνυμά σας

[recaptcha]