Τι είναι η “Νοσηλευτική Χειρουργείου”:

Οι διπλωματούχοι της ειδικότητας “Νοσηλευτική Χειρουργείου” είναι απαραίτητοι κατά τη διάρκεια μιας χειρουργικής επέμβασης και παρέχουν εξειδικευμένο έργο.

Αρμοδιότητες Διπλωματούχου της ειδικότητας “Νοσηλευτική Χειρουργείου”:

 • φροντίζει για την απολύμανση του χώρου του χειρουργείου
 • φροντίζει για την αποστείρωση των χειρουργικών εργαλείων
 • φροντίζει για την ψυχολογική υποστήριξη του ασθενούς πριν την χειρουργική επέμβαση
 • αποτελεί τον άμεσο συνεργάτη του χειρουργού (είναι εργαλειοδότης)

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών γίνεται σε εξειδικευμένα νοσοκομεία και κλινικές με τα οποία συνεργάζεται το ΙΕΚ.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Αφού ολοκληρώσουν επιτυχώς την κατάρτισή τους οι διπλωματούχοι της Νοσηλευτικής Χειρουργείου μπορούν να εξασκήσουν το επάγγελμα τους σε χειρουργικές μονάδες νοσοκομείων ή κλινικών και είναι κατοχυρωμένοι με επαγγελματικά δικαιώματα και άδεια άσκησης επαγγέλματος (προεδρικό διάταγμα 210 ΦΕΚ 165 Τεύχος Α’, 24/7/2001).

Η άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγείται από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε διπλωματούχους ΙΕΚ, μετά από πρακτική άσκηση 3 μηνών σε δημόσια νοσοκομεία ή 6μηνη σε ιδιωτικά/κρατικά νοσοκομεία πριν τις εξετάσεις Πιστοποίησης.

Το πτυχίο της Νοσηλευτικής Χειρουργείου του ΙΕΚ Ιπποκράτειος είναι απαραίτητο προσόν για διορισμό στο δημόσιο τομέα (Π.Δ. 50 ΦΕΚ 39, 5/3/2001).

Δίπλωμα Νοσηλευτική Χειρουργείου

Οι απόφοιτοι αποκτούν πιστοποιημένο Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητάς τους το οποίο είναι απαραίτητο για την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Το δίπλωμα είναι ισότιμο του Δημοσίου τόσο της Ελλάδας όσο και όλων των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απονέμεται από το Υπουργείο Παιδείας μετά από Εξετάσεις που διενεργεί ο ΕΟΠΠΕΠ και είναι απαραίτητο προσόν για διορισμό στο δημόσιο τομέα (Π.Δ. 50 ΦΕΚ 39, 5/3/2001).

Δικαιολογητικά Εγγραφής για υπήκοους Ευρωπαϊκής ένωσης:

 1. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ)
 2. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ)
 3. ΕΞΙ (6) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ έγχρωμες
 4. Α.Φ.Μ. υπόχρεου φορολογικής δήλωσης
 5. Α.Μ.Κ.Α. σπουδαστή

 

Δικαιολογητικά Εγγραφής για υπήκοους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. Αλβανία, Ρωσία)

 1. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ)
 2. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ + ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ (ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ)
 3. ΕΞΙ (6) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ έγχρωμες
 4. Βεβαίωση Ελληνομάθειας (δεν απαιτείται αν υπάρχει απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου)
 5. Α.Φ.Μ. υπόχρεου φορολογικής δήλωσης
 6. Α.Μ.Κ.Α. σπουδαστή

Αναλυτικές Πληροφορίες

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι & ΙΙ

Μαθήματα Νοσηλευτική Χειρουργείου

 • ορισμοί νοσηλευτικής
 • νοσηλευτική και άνθρωπος, υγιής – ασθενής
 • άνθρωπος και στρες
 • άνθρωπος και ασθένεια
 • θεραπευτικός διάλογος
 • αγωγή υγείας
 • νοσηλευτική αξιολόγηση
 • νοσηλευτική διεργασία

 

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Μαθήματα Νοσηλευτική Χειρουργείου

Να δώσει στους καταρτιζόμενους τη δυνατότητα να κατανοήσουν τον τρόπο παροχής πρώτων βοηθειών, καθώς και τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την περίδεση ασθενών.

 

 

 

 

ΑΝΑΤΟΜΙΑ – ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ – ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ

Μαθήματα Νοσηλευτική Χειρουργείου

Απόκτηση γνώσεων επί του αναπνευστικού, ουροποιητικού, γενετικού, νευρικού συστήματος, καθώς και των αισθητηρίων οργάνων.

 

 

 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ – ΥΓΙΕΙΝΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Μαθήματα Νοσηλευτική Χειρουργείου

Απόκτηση γνώσεων υγιεινής, επιδημιολογίας και προλήψεως ατυχημάτων.

 

 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ι & ΙΙ

Μαθήματα Νοσηλευτική ΧειρουργείουΗ γνώση του αντικειμένου και η εκμάθηση των βασικών αρχών λειτουργίας και οργάνωσης του χειρουργείου.

 

 

 

 

 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
Η παθολογία είναι κλάδος της ιατρικής που ασχολείται με τη μελέτη των νόσων (με τη γενική παθολογική εικόνα που προκαλεί η κάθε ασθένεια κατά την εξέλιξή της).

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ – ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
Απόκτηση βασικών γνώσεων με σκοπό την σωστή επικοινωνία με τον θεράποντα και για την καλύτερη αντιμετώπιση του ασθενούς.

Μαθήματα Νοσηλευτική Χειρουργείου

 

 

 


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

Μαθήματα Νοσηλευτική Χειρουργείου

 

Η ψυχιατρική είναι μια ιατρική ειδικότητα επίσημα αφιερωμένη στην θεραπεία, στην μελέτη και την πρόληψη των ψυχικών διαταραχών. Νευρολογία είναι ο κλάδος της ιατρικής που ασχολείται με τις λεγόμενες “σωματικές” παθήσεις, ασθένειες και σύνδρομα τπυ νευρικού συστήματος και του μυικού συστήματος. Πολλές νευρολογικές διαταραχές συνοδεύονται από ψυχιατρικά” συμπτώματα και αντιστρόφως.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)
Πρακτική άσκηση σε παθολογική και χειρουργική κλινική για εφαρμογή των δεξιοτήτων της νοσηλευτικής.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ι & ΙΙ
Η αποκόμιση γενικών και ειδικών γνώσεων για τις χειρουργικές παθήσεις προς όφελος της καλύτερης αντιμετώπισης του ασθενούς.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ι & ΙΙ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
Με την απολύμανση και την αποστείρωση επιτυγχάνουμε την εξόντωση των μικροοργανισμών που δημιουργούν ή όχι λοιμώξεις και που παρίστανται σε κάποιο περιβάλλον. Τέτοιοι  μικροοργανισμοί είναι ιοί, τα μικρόβια, οι μύκητες τα βακτηρίδια. Η εργασία αυτή πραγματοποιείται κυρίως σε χώρους ιδιαίτερης υγειονομικής σημασίας π.χ χειρουργία, ΜΕΘ, σε  περιπτώσεις προσβολής ενός χώρου από μεταδοτικό νόσημα.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ – ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Κατά τη γενική αναισθησία γίνεται χορήγηση αναισθητικών φαρμάκων από τη φλέβα ή και με εισπνοή. Η χορήγηση τους έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια της συνείδησης ή όπως πιο απλά συνηθίζεται να λέγεται, ο ασθενής “κοιμάται”. Ταυτόχρονα καταστέλλεται το αίσθημα του πόνου και η αντανακλαστική αντίδραση του οργανισμού σ’ αυτό (υπέρταση, ταχυκαρδία).

Μαθήματα Νοσηλευτική Χειρουργείου

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΕ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
Η εκμάθηση και εκπαίδευση σε χειρουργικές τεχνικές για την εκτέλεση επειγόντων επεμβάσεων.

ΑΓΓΛΙΚΑ – ΧΡΗΣΗ Η/Υ: προαιρετικά

ΠΑΡΟΧΕΣ - ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

ΠΑΡΟΧΕΣ

 • Βιβλία σε ψηφιακή μορφή (ΔΩΡΕΑΝ)
 • Δυνατότητα αναβάθμισης σπουδών – συνέχισης σπουδών στο ΑΤΤΙΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ
 • Γραφείο Επαγγελματικής Υποστήριξης
 • Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών (ΔΩΡΕΑΝ)
 • Διδασκαλία των προγραμμάτων Η/Υ (ΔΩΡΕΑΝ)
 • Σεμινάρια και εξειδικεύσεις (ΔΩΡΕΑΝ)
 • Γραφείο Ψυχολογικής Υποστήριξης
 • Εκπαιδευτικά ταξίδια στο εξωτερικό
 • Αθλητικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις
 • Αναβολή στράτευσης, για όσο χρόνο διαρκούν οι σπουδές.
 • Οι σπουδαστές διατηρούν το δικαίωμα συμμετοχής τους στον ασφαλιστικό φορέα των γονέων, τόσο για την περίθαλψη όσο και για τα οικογενειακά επιδόματα κ.λ.π.
 • Παροχή βεβαιώσεων που απαιτούνται για την εφορία ή άλλους φορείς χρηματοοικονομικής φύσεως.
 • Δελτίο μειωμένου εισιτηρίου (Πάσο)

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

 • Σεμινάρια Ανώδυνου Τοκετού
  Το ΙΕΚ Ιπποκράτειος πραγματοποιεί ειδικά σεμινάρια ανώδυνου τοκετού για νοσηλευτές που θέλουν να απασχοληθούν σε μαιευτήρια ή σαν βοηθοί μαιευτήρα γυναικολόγου.

 

 • Επιστημονική Ημερίδα για τα Βλαστοκύτταρα

Σεμινάρια Νοσηλευτική ΧειρουργείουΜια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα, με θέμα “Βλαστοκύτταρα Ομφάλιου Λώρου: Ελπίδα Ζωής” πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών όπου ανήκει η Δημόσια Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος, στο πλαίσιο των επιμορφωτικών εκδηλώσεων του Τομέα Υγείας του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ.
H θεματολογία της ημερίδας, επικεντρώθηκε στα προβλήματα και τις προκλήσεις στη συλλογή, φύλαξη και χρήση Βλαστοκυττάρων Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος καθώς επίσης και στη διαφορά ανάμεσα στην οικογενειακή ή ιδιωτική και τη δημόσια φύλαξη.
H Ημερίδα έγινε αποκλειστικά για τους σπουδαστές Νοσηλευτικής του ΙΕΚ Ιπποκράτειος και για τους φοιτητές Μαιευτικής του Cambridge College.

 

 

 • Ημερίδα Επιμόρφωσης: στην Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική “ΜΗΤΕΡΑ”

Σεμινάρια Νοσηλευτική ΧειρουργείουΜε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την 25η Ιουνίου στο Αμφιθέατρο του Μαιευτηρίου ΜΗΤΕΡΑ “Ν. Λούρος” Ημερίδα Επιμόρφωσης, την οποία διοργάνωσε το τμήμα marketing του ΜΗΤΕΡΑ αποκλειστικά για τους φοιτητές του Εκπαιδειτικού Ομίλου ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ.
Συγκεκριμένα, οι σπουδαστές και οι απόφοιτοι των τμημάτων ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ – ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και να θέσουν ερωτήματα που προέκυψαν γύρω από τις ενότητες της Ημερίδας:
Α΄μέρος: “Παρουσίαση του Ομίλου ΥΓΕΙΑ – ΜΗΤΕΡΑ – ΛΗΤΩ. Επαγγελματική αποκατάσταση στο χώρο των υπηρεσιών Υγείας – Συμβουλές για “δυνατό” βιογραφικό”
Β΄μέρος: “Μητρικός θηλασμός – Περιποίηση βρέφους”

 

 

 • Σεμινάριο Ιατρικής Αισθητικής

Σεμινάρια Νοσηλευτική ΧειρουργείουΤο σεμινάριο ιατρικής αισθητικής πραγματοποιηθήκε με επιτυχία στις εγκαταστάσεις του Εκπαιδευτικού Ομίλου σεμινάριο Ιατρικής Αισθητικής.
Εισηγητής του σεμιναρίου ήταν ο κος Αναστάσιος Τσεκούρας – Διευθυντής Πλαστικής Χειρουργικής – Ιατρικό Κέντρο Αθηνών.
Στο σεμινάριο συμμετείχαν σπουδαστές/σπουδάστριες των ειδικοτήτων Αισθητικής – Νοσηλευτικής του Εκπαιδευτικού Ομίλου Ιπποκράτειος.

 

 

 

 

 • Σεμινάριο Μαιευτικής

Σεμινάρια Νοσηλευτική ΧειρουργείουΣτις εγκαταστάσεις του Εκπαιδευτικού Ομίλου πραγματοποιηθήκε σεμινάριο Μαιευτικής. Συμμετείχαν σπουδαστές / σπουδάστριες των ειδικοτήτων Νοσηλευτικής και Μαιευτικής του Εκπαιδευτικού Ομίλου.
Εισηγήτρια του σεμιναρίου ήταν η κα Βλάχου – Λέκτορας ΤΕΙ Αθηνών.

ΩΡΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η έναρξη των μαθημάτων είναι το πρώτο 15ήμερο Οκτωβρίου. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική και οι ώρες διδασκαλίας καθορίζονται σε προγράμματα που διαρκούν 20 ώρες την εβδομάδα.

Οι σπουδαστές παρακολουθούν καθημερινή διδασκαλία σε ωράριο, που επιλέγουν κατά την εγγραφή τους:

 • Πρωινά ωράρια μεταξύ 9:00 και 13:30
 • Μεσημεριανά ωράρια μεταξύ 13:00 και 17:30
 • Απογευματινά ωράρια μεταξύ 17:00 και 21:00

Η διάρκεια σπουδών είναι 5 εξάμηνα και η πρόοδος αξιολογείται με ενδιάμεσα τεστ και εξετάσεις ανά εξάμηνο.

Μετά από επιτυχή αποτελέσματα των εξετάσεων του τελευταίου εξαμήνου οι απόφοιτοι του ΙΕΚ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ εφοδιάζονται με Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης, η οποία επικυρώνεται από το Υπουργείο Παιδείας.

Σας ενδιαφέρει?

Παρακαλούμε, επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην φόρμα επικοινωνίας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν.

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Τηλέφωνο (απαραίτητο)

Το μήνυμά σας

[recaptcha]