Τι είναι Οδοντοτεχνική:
Aπό τις αρχές του 20ου αιώνα η οδοντοτεχνική επιστήμη εξελίχθηκε σημαντικά με αποτέλεσμα την ανάπτυξη μιας ιδιαίτερης τέχνης της οδοντοτεχνικής πορσελάνης. Oι οδοντοτεχνίτες εκπαιδεύονται στις σύγχρονες τεχνικές για τη βελτίωση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της αισθητικής εμφάνισης μιας προσθετικής οδοντικής εργασίας.

Aρμοδιότητες Oδοντοτεχνίτη:

 • Φροντίζει για την οργάνωση του οδοντοτεχνικού εργαστηρίου
 • Tην προμήθεια απαραίτητων υλικών
 • Την τήρηση όρων υγιεινής
 • Kατασκευάζει οδοντοτεχνικές εργασίες (ακίνητες και κινητές προσθετικές εργασίες, κινητές και ακίνητες σε σχέση με εμφυτεύματα)
 • Kατασκευάζει ολικές και άμεσες ολικές οδοντοστοιχίες
 • Aσχολείται με εργασίες πορσελάνης

ΠΡΑΚΤΙΚΗ AΣΚΗΣΗ
H πρακτική άσκηση των σπουδαστών της Οδοντοτεχνικής γίνεται στα υπερσύγχρονα εργαστήρια μας.

Οδοντοτεχνική

EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
Oι Διπλωματούχοι Οδοντοτεχνικής μπορούν να απασχοληθούν σε ιδιωτικά εργαστήρια οδοντοτεχνικής, σε ιδρύματα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου.

Το επάγγελμα είναι κατοχυρωμένο με επαγγελματικά δικαιώματα (νόμος 1666 ΦΕΚ 200 Τεύχος Α΄, 16/12/1986).

Το πτυχίο Οδοντοτεχνικής του ΙΕΚ Ιπποκράτειος είναι απαραίτητο προσόν για διορισμό στο δημόσιο τομέα (Π.Δ. 50 ΦΕΚ 39, 5/3/2001).

Οι απόφοιτοι αποκτούν πιστοποιημένο Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητάς τους το οποίο είναι απαραίτητο για την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Το δίπλωμα είναι ισότιμο του Δημοσίου τόσο της Ελλάδας όσο και όλων των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απονέμεται από το Υπουργείο Παιδείας μετά από Εξετάσεις που διενεργεί ο ΕΟΠΠΕΠ και είναι απαραίτητο προσόν για διορισμό στο δημόσιο τομέα (Π.Δ. 50 ΦΕΚ 39, 5/3/2001).

Δικαιολογητικά Εγγραφής για υπήκοους Ευρωπαϊκής ένωσης:

 1. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ)
 2. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ)
 3. ΕΞΙ (6) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ έγχρωμες
 4. Α.Φ.Μ. υπόχρεου φορολογικής δήλωσης
 5. Α.Μ.Κ.Α. σπουδαστή

Δικαιολογητικά Εγγραφής για υπήκοους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. Αλβανία, Ρωσία)

 1. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ)
 2. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ + ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ (ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ)
 3. ΕΞΙ (6) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ έγχρωμες
 4. Βεβαίωση Ελληνομάθειας (δεν απαιτείται αν υπάρχει απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου)
 5. Α.Φ.Μ. υπόχρεου φορολογικής δήλωσης
 6. Α.Μ.Κ.Α. σπουδαστή

Αναλυτικές Πληροφορίες

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΑΝΑΤΟΜΙΑ / ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ / ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ
Ανατομία: κύτταρο, ιστοί, όργανα, οργανικά συστήματα.
Σύγκλιση: απόψεις γύρω από τη σύγκλιση, τύποι σύγκλισης, οι συγκλισιακές σχέσεις των δοντιών τύποι σύγκλισης οδοντικών φραγμών.

ΘΕΩΡΙΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΟΝΤΩΝ

 • γενικά περί δοντιών
 • κοινά γνωρίσματα των δοντιών
 • ειδική μορφολογία κάθε δοντιού
 • εργαστήριο

ΘΕΩΡΙΑ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΑΣ (ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ)

 • ολικές οδοντοστοιχίες
 • γενικά περί αρθρωτήρων
 • τεχνητά δόντια
 • αποκήρωση

ΥΓΙΕΙΝΗ / Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

 • γενικές έννοιες (υγεία, επιδημία, ατομική-δημόσια υγιεινή, προληπτική ιατρική)
 • επιδημιολογία νόσων και παθήσεων
 • ατομική και οικογενειακή υγιεινή

ΘΕΩΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

 • οδοντοτεχνικά υλικά
 • αποτυπωτικά υλικά
 • γύψος
 • ακρυλική ρητίνη
 • διαχωριστικά υλικά
 • στιλβωτικά υλικά
 • κεριά
 • πυροχώματα
 • πορσελάνη
 • μέταλλα και κράμματα μετάλλων

ΘΕΩΡΙΑ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΑΣ (ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ)

 • εισαγωγικές έννοιες
 • εκμαγεία
 • μέθοδοι κατασκευής εκμαγείων
 • κινητά παρασκευασμένα δόντια
 • ανάρτηση σε αρθρωτήρα
 • στεφάνες
 • ολικές στεφάνες
 • γέφυρες

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ / ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ

 • μηχανολογικός εξοπλισμός εργαστηρίου
 • αρχές λειτουργίας μηχανημάτων εργαστηρίων
 • συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

 • μορφές επιχειρήσεων – προβληματισμοί ιδρύσεως επιχείρησης
 • επιλογή τόπου, οικήματος, νομοθεσία επαγγελματικής στέγης
 • οικονομικές προϋποθέσεις ίδρυσης οδοντοτεχνικού εργαστηρίου
 • οργάνωση – μελέτη διαρρύθμισης του χώρου, κανόνες ασφαλείας
 • επιλογή προσωπικού, εκπαίδευση προσωπικού, καταμερισμός εργασίας, ασφαλιστική νομοθεσία
 • στοιχεία λογιστικής
 • στοιχεία – βιβλία οδοντοτεχνικού εργαστηρίου

ΘΕΩΡΙΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

 • πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα
 • προϋποθέσεις για μεταλλοκεραμική
 • βασικές αρχές υλικών
 • βασικοί κανόνες για τη χρήση μεταλλοκεραμικών προσθέσεων
 • εκμαγεία με κινητά κολοβώματα
 • σχεδίαση του σκελετού των κεραμομεταλλικών προσθέσεων
 • επένδυση, χύτευση, λείανση
 • εργαστηριακές μεταβολές που επηρεάζουν τα κράματα των κεραμομεταλλικών εργασιών

ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ / ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΑ

 • προκαταρκτικές γνώσεις και έννοιες της ορθοδοντικής
 • κριτήρια για ικανοποιητικά αποτυπώματα
 • κατασκευή ορθοδοντικών εκμαγείων
 • διαμόρφωση ορθοδοντικών συρμάτων
 • συγκόλληση μετάλλων με φλόγα και κόλληση
 • κινητά ορθοδοντικά μηχανήματα
 • άγκιστρα (ακροφυσικά – Adams)
 • ελατήρια (υπερώιο ελατήριο)
 • κινητό μηχάνημα της άνω γνάθου τύπου Hawley
 • εργαστήριο

ΑΚΙΝΗΤΗ / ΚΙΝΗΤΗ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΑ

 • γέφυρα τύπου Maryland
 • εμφυτεύματα: είδη – σχεδίαση προσθετικής εμφυτευμάτων
 • εργαστήριο

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΧΡΗΣΗ Η/Υ

ΠΑΡΟΧΕΣ - ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

ΠΑΡΟΧΕΣ

  • Βιβλία σε ψηφιακή μορφή (ΔΩΡΕΑΝ)
  • Δυνατότητα απόκτησης πανεπιστημιακού τίτλου bachelor από το ΑΤΤΙΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ (μέλος του Εκπ. Ομίλου ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ) και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
  • Γραφείο Επαγγελματικής Υποστήριξης
  • Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών (ΔΩΡΕΑΝ)
  • Διδασκαλία των προγραμμάτων Η/Υ (ΔΩΡΕΑΝ)
  • Επιμορφωτικά σεμινάρια, ημερίδες και βιωματικά εργαστήρια σε όλη την διάρκεια των σπουδών (ΔΩΡΕΑΝ)
  • Ανοίξαμε τον δρόμο στην εθελοντική συμμετοχή στα προγράμματα της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας
  • Γραφείο Ψυχολογικής Υποστήριξης
  • Εκπαιδευτικά ταξίδια στο εξωτερικό
  • Αθλητικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις
  • Αναβολή στράτευσης, για όσο χρόνο διαρκούν οι σπουδές.
  • Οι σπουδαστές διατηρούν το δικαίωμα συμμετοχής τους στον ασφαλιστικό φορέα των γονέων, τόσο για την περίθαλψη όσο και για τα οικογενειακά επιδόματα κ.λ.π.
  • Παροχή βεβαιώσεων που απαιτούνται για την εφορία ή άλλους φορείς χρηματοοικονομικής φύσεως.
  • Δελτίο μειωμένου εισιτηρίου (Πάσο)

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ. καθορίζεται ο ετήσιος αριθμός των αποφοίτων των ΙΕΚ των οποίων η πρακτική άσκηση θα επιδοτείται από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Η επιλογή των επιδοτούμενων γίνεται με απόφαση του Προέδρου του ΕΟΠΠΕΠ. μετά από γνώμη τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Για την επιλογή συνεκτιμώνται τα παρακάτω κριτήρια:

  • οικονομική κατάσταση ασκούμενου
  • οικογενειακή κατάσταση (πολυτεκνία)
  • κτήση κάρτας ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ.

Το ποσό της επιδότησης της πρακτικής άσκησης των ασκούμενων ανέρχεται στο ποσό των 800 € κατ’εξάμηνο. Η επιδότηση χορηγείται στον ασκούμενο μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής του, αφού εγκριθεί από τον ΕΟΠΠΕΠ.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Οι καταρτιζόμενοι του ΙΕΚ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ της ειδικότητας αυτής, εκπαιδεύονται σε εργαστήρια τα οποία είναι εξοπλισμένα με υπερσύγχρονα όργανα και συσκευές.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
Το ΙΕΚ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής μέριμνας, καθιέρωσε Κανονισμό Υποτροφιών για τους καταρτιζομένους (για κάθε εξάμηνο) προκειμένου να συνδράμει τους κοινωνικά ασθενέστερους και να συμβάλει στη δημιουργία κινήτρων και στην καλλιέργεια της άμιλλας μεταξύ των καταρτιζομένων.

ΩΡΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η έναρξη των μαθημάτων είναι το πρώτο 15ήμερο Οκτωβρίου. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική και οι ώρες διδασκαλίας καθορίζονται σε προγράμματα που διαρκούν 20 ώρες την εβδομάδα.

Οι σπουδαστές παρακολουθούν καθημερινή διδασκαλία σε ωράριο, που επιλέγουν κατά την εγγραφή τους:

 • Πρωινά ωράρια μεταξύ 9:00 και 13:30
 • Μεσημεριανά ωράρια μεταξύ 13:00 και 17:30
 • Απογευματινά ωράρια μεταξύ 17:00 και 21:00

Η διάρκεια σπουδών είναι 5 εξάμηνα και η πρόοδος αξιολογείται με ενδιάμεσα τεστ και εξετάσεις ανά εξάμηνο.

Μετά από επιτυχή αποτελέσματα των εξετάσεων του τελευταίου εξαμήνου οι απόφοιτοι του ΙΕΚ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ εφοδιάζονται με Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης, η οποία επικυρώνεται από το Υπουργείο Παιδείας.

Σας ενδιαφέρει?

Παρακαλούμε, επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην φόρμα επικοινωνίας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν.

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Τηλέφωνο (απαραίτητο)

Το μήνυμά σας

[recaptcha]