Η εμπειρία μέσω της πράξης κατοχυρώνει την μόρφωση και το επίπεδο σπουδών.

Ο εκπαιδευτικός όμιλος κατοχυρώνει το επίπεδο σπουδών με ένα πλήθος επιχειρήσεων σε όλους τους τομείς, στις οποίες οι σπουδαστές βιώνουν από κοντά το αντικείμενο των σπουδών τους και τους δίνεται η βάση για γρήγορη απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Η βεβαίωση της πρακτικής άσκησης είναι θεμέλιο της εργασίας.