Ο εκπαιδευτικός Όμιλος δίνει μεγάλη σημασία στην επιμόρφωση των σπουδαστών κατά την διάρκεια των σπουδών διοργανώνοντας σεμινάρια αλλά και συμμετέχοντας σε πλήθος διαλέξεις και συνέδρια .

Οι σπουδαστές έχουν την ευκαιρία να κάνουν ερωτήσεις , να συμμετέχουν σε έρευνες και πάνελ , να παρουσιάζουν τις δικές τους εργασίες και να έρχονται σε επικοινωνία με επιστήμονες και ενδιαφερομένους ανταλλάζοντας απόψεις και γνώμες.