Ικανά στελέχη του εκπαιδευτικού ομίλου με εμπειρία στην αγορά εργασίας δίνουν κάθε στιγμή συμβουλές για την πορεία κάθε επαγγέλματος και την πορεία τους στην επαγγελματική αποκατάσταση ώστε να υπάρχουν συνεχείς καινοτόμες ιδέες για μία επιτυχημένη και αναπτυσσόμενη Σταδιοδρομία.