Κάθε Ειδικότητα  έχει ι το Σύμβουλο Σπουδών, ο οποίος φροντίζει να πληροφορήσει του σπουδαστές  για κάθε ζήτημα που αφορά τις σπουδές τους, και κυρίως την οργάνωση και λειτουργία του γενικού και ατομικού Προγράμματος Σπουδών.

Οι σπουδαστές  μπορούν να ενημερωθούν  από τη διαδικασία ανανέωσης εγγραφής  αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους για την συνέχιση των σπουδών τους

Ο Σύμβουλος Σπουδών συνεργάζεται με τις κρατικές υπηρεσίες  και λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε σπουδαστές  και υπηρεσίες του  Ομίλου  με στόχο την καλύτερη οργάνωση και επιτυχή περάτωση των σπουδών των σπουδαστών αλλά και την συνέχεια των σπουδών τους σε ευρωπαικό επίπεδο.