Με το πέρας των σπουδών , οι σπουδαστές έχουν την δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε Πανεπιστημιακά Πιστοποιημένα Προγράμματα Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων μέσω του Αττικού Κολλεγίου για επαγγελματική άνοδο και εξέλιξη.