Τι είναι ο Τεχνικός Τεχνολογίας Internet
Ο Τεχνικός τεχνολογίας Ιnternet είναι απαραίτητο στέλεχος των επιχειρήσεων που έχουν ως αντικείμενο τους το διαδίκτυο και τις εφαρμογές του.

Στην Ιπποκράτειο στον τομέα των νέων τεχνολογιών, θα έρθει σε επαφή με όλο το απαραίτητο λογισμικό σε σύγχρονα εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών, θα δημιουργήσει πραγματικές ιστοσελίδες αποκτώντας άμεση επαφή με δικτυακές εφαρμογές.

Οι έμπειροι καθηγητές της Ιπποκρατείου σε συνδυασμό με τα εξειδικευμένα σεμινάρια, τη συμμετοχή σε συνέδρια νέων τεχνολογιών και την πρακτική εφαρμογή των γνώσεων στησίματος web server, mail server και proxy server, οδηγούν τους αποφοίτους μας στην κορυφή των επαγγελματιών του είδους τους και τους εξασφαλίζουν άμεση και υψηλή επαγγελματική αποκατάσταση.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
Στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ως σύμβουλος εταιρειών – επιχειρήσεων.Σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών Ιnternet, σε εταιρείες σχεδιασμού πολυμέσων, σε επιχειρήσεις με αντικείμενο τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές. Και φυσικά σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, ως σύμβουλος επιχείρησης ή ως ελεύθερος επαγγελματίας στον ευρύτατο και διαρκώς αναπτυσσόμενο κόσμο της τεχνολογίας.

Οι απόφοιτοι αποκτούν πιστοποιημένο Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητάς τους το οποίο είναι απαραίτητο για την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Το δίπλωμα είναι ισότιμο του Δημοσίου τόσο της Ελλάδας όσο και όλων των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απονέμεται από το Υπουργείο Παιδείας μετά από Εξετάσεις που διενεργεί ο Ο.Ε.Ε.Κ. και είναι απαραίτητο προσόν για διορισμό στο δημόσιο τομέα (Π.Δ. 50 ΦΕΚ 39, 5/3/2001).

Δικαιολογητικά Εγγραφής για υπήκοους Ευρωπαϊκής ένωσης:

 1. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ)
 2. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ)
 3. ΕΞΙ (6) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ έγχρωμες
 4. Α.Φ.Μ. υπόχρεου φορολογικής δήλωσης
 5. Α.Μ.Κ.Α. σπουδαστή

Δικαιολογητικά Εγγραφής για υπήκοους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. Αλβανία, Ρωσία)

 1. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ)
 2. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ + ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ (ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ)
 3. ΕΞΙ (6) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ έγχρωμες
 4. Βεβαίωση Ελληνομάθειας (δεν απαιτείται αν υπάρχει απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου)
 5. Α.Φ.Μ. υπόχρεου φορολογικής δήλωσης
 6. Α.Μ.Κ.Α. σπουδαστή

Αναλυτικές Πληροφορίες

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ INTERNET

 • μοντέλο επικοινωνιών δεδομένων
 • στοιχεία μετάδοσης
 • μέσα μετάδοσης
 • τεχνικές μετάδοσης
 • δίκτυα επικοινωνίας
 • συσκευές τηλεπικοινωνιών και δικτύωσης
 • digital subscriber line / DSL
 • μισθωμένες γραμμές
 • πρότυπο αναφοράς open systems interconnection / OSI
 • εισαγωγή στο INTERNET και στην υπηρεσία περιήγησης στον παγκόσμιο ιστό / WWW
 • εισαγωγή στην υπηρεσία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • λοιπές βασικές υπηρεσίες Internet
 • διασύνδεση με το διαδίκτυο

-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

 • εισαγωγή
 • αναπαράσταση και κωδικοποίηση πληροφορίας
 • υλικό Η/Υ
 • λογισμικό Η/Υ
 • η εκτέλεση προγράμματος χρήστη από τον Η/Υ
 • περιφεριακές μονάδες
 • επεξεργασία δεδομένων
 • πληροφοριακά συστήματα
 • λογισμικό αυτοματισμού γραφείου

-ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι

 • ανάλυση – σύνθεση προβλήματος
 • βασικές έννοιες αλγορίθμων
 • βασικές αλγοριθμικές δομές
 • σχεδίαση αλγορίθμων
 • δομές δεδομένων και αλγόριθμοι
 • εισαγωγή στον προγραμματισμό
 • πίνακες – εγγραφές

-ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ι(Ρascal)

 • εισαγωγή
 • βασικά στοιχεία
 • μεταβλητές – τύποι – τελεστές
 • εντολές ελέγχου και επανάληψης
 • δείκτες – πίνακες – strings
 • αναδρομή

-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι

 • εισαγωγή στα λειτουργικά συστήματα:
 • βασικές έννοιες λειτουργικών συστημάτων
 • δομή λειτουργικών συστημάτων
 • βασικές εργασίες λειτουργικών συστημάτων
 • το λειτουργικό σύστημα MS-DOS
 • το παραθυριακό περιβάλλον των Windows
 • λογισμικό αποκατάστασης δεδομένων/δοκιμών

-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ

 • εισαγωγή
 • ταυτόχρονη εκτέλεση εργασιών
 • απεικόνιση διεργασιών – ο συμβολισμός _AND_και οι εντολές parbegin και parend
 • απεικόνιση διεργασιών – οι εντολές fork και join
 • σηματοφορείς
 • χρονοδρομολόγηση
 • εισαγωγή στα Windows
 • ρυθμίσεις – διαμόρφωση περιβάλλοντος
 • εργαλεία διαχείρισης του συστήματος
 • το TCP/IP στα Windows

mathimata-Texnikos-diktuon-tilepoikinonion-ipokratios1-ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι

 • εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών
 • πρότυπα αναφοράς δικτύων
 • επίπεδο διασύνδεσης δεδομένων (data link layer)

 

 

-ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι

 • εισαγωγή
 • δομές δεδομένων για εξωτερικές όψεις
 • αποθήκευση και προσπέλαση της βάσης
 • το σχεσιακό μοντέλο
 • το ιεραρχικό μοντέλο
 • το δικτυακό μοντέλο
 • η βάση δεδομένων Ms Access

-ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ INTERNET (ΗΤΜL & JΑVΑ SCRΙΡΤ)

 • από την πλευρά του πελάτη (client side)
 • από την πλευρά του εξυπηρετητή
 • HTML
 • δημοσίευση ιστοσελίδας
 • Java Script

-ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ V (ΡΗΡ Ι ή ΑSΡ Ι ή JΑVΑ Ι)

 • σύνταξη
 • κλάσεις και αντικείμενα: μια πρώτη ματιά
 • μίνι εφαρμογές (applets)

-ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ INTERNET II (DRΕΑΜ WΑVΕR)

 • πρόσθεση σελίδων σε ένα web
 • πρόσθεση τίτλων στις σελίδες
 • εφαρμογή ενός θέματος (theme) στο web
 • άνοιγμα σελίδας με το Front Page Editor
 • πρόσθεση κειμένου σε μια σελίδα
 • αποθήκευση μιας σελίδα
 • πρόσθεση διαμορφωμένου κειμένου σε μια σελίδα
 • εισαγωγή εικόνων σε μια σελίδα
 • δημιουργία Hyperlinks από ένα κείμενο
 • δημιουργία αυτομάτων Hyperlinks
 • άνοιγμα ενός Front Page Web
 • απόκρυψη των μοιραζόμενων περιθωρίων (shared borders) και μπάρες πλοήγησης (navigation bars)
 • εισαγωγή αρχείων σε μια σελίδα
 • εισαγωγή εικόνων σε μια σελίδα
 • διαφάνεια χρωμάτων εικόνας
 • δημιουργία Image Hotspots
 • τοποθέτηση κειμένου πάνω σε μια εικόνα
 • διαμόρφωση του κειμένου μιας εικόνας
 • δημιουργία ενός πίνακα
 • εισαγωγή κειμένου σε ένα πίνακα
 • δημιουργία αριθμημένων λιστών

-ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II

 • λειτουργία του internet
 • κυριότερες υπηρεσίες διαδικτύου
 • εργαλεία του internet
 • αρχιτεκτονική του WWW
 • αρχιτεκτονική της HTML
 • ανατομία ενός βιβλίου υπερκειμένου
 • η γλώσσα HTML

-ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ II

 • διάκριση της SQL
 • χειρισμός δεδομένων
 • πράξεις – συναρτήσεις
 • περιορισμοί
 • ενσωματωμένη SQL

-ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 • επικοινωνία
 • δεξιότητες
 • τα μέσα δημοσιότητας
 • έννοια της επιχείρησης
 • λειτουργίες
 • στοιχεία marketing

-ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ(ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ)

 • στην προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Νόμος υπ’ αριθμ. 2472/97)
 • στη σχετική νομοθεσία περί της διακίνησης εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κλπ Ν.2672/98 ΦΕΚ 290 κλπ.)
 • στους σχετικούς κανονισμούς επικοινωνιών του δημοσίου (ΚΕΔΥ) αντίστοιχους της ΕΕ
 • οργάνωση και λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών διατάξεων
 • προσωπική ιδιοκτησία
 • ηλεκτρονικές υπογραφές
 • καινοτομίες
 • πατέντες
 • πνευματική ιδιοκτησία
 • άδειες χρήσης λογισμικού
 • έμπιστες οντότητες

mathimata-Texnikos-diktuon-tilepoikinonion-ipokratios2-ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ III

 • στήσιμο ενός τοπικού δικτύου TCP/IP αποτελούμενο μόνο από δύο Η/Υ (με οποιδήποτε λειτουργικό σύστημα π.χ. WIN 98) συνδεδεμένους μεταξύ τους με ένα crossover UTP καλώδιο
 • στήσιμο ενός τοπικού δικτύου TCP/IP αποτελούμενο από μια μικρή ομάδα Η/Υ (με το ίδιο λειτουργικό σύστημα π.χ. WIN 98) συνδεδεμένους μεταξύ τους σε τοπολογία Αστέρα πάνω σε ένα Hub
 • σύνδεση ενός Η/Υ στο διαδίκτυο, μέσω dialup σύνδεσης με κάποιο V90 model
 • διαγνωστικά εργαλεία π.χ. εντολές ping – traceroute / tracert, netstat, route, host, κλπ.
 • στήσιμο ενός τοπικού δικτύου TCP/IP αποτελούμενο από μια ομάδα Η/Υ, με λειτουργικά συστήματα windows και ενός διακομιστή συνδεδεμένα μεταξύ τους σε τοπολογία αστέρα πάνω σε ένα Hub. Ο διακομιστής διαχειρίζεται το τοπικό δίκτυο
 • στήσιμο ενός τοπικού δικτύου TCP/IP αποτελούμενο από μια ομάδα Η/Υ, με λειτουργικά συστήματα WIN 98 και ενός Διακομιστή με Λειτουργικό σύστημα LINUX συνδεδεμένα μεταξύ τους σε τοπολογία Αστέρα πάνω σε ένα Hub. Μέσω του Διακομιστή το Τοπικό Δίκτυο έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω κάποιας dialup ISDN – BRI σύνδεσης σε κάποιο παροχέα υπηρεσιών Internet

-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 • ασφάλεια συστημάτων
 • απειλές
 • τρωτότητες
 • έλεγχοι
 • προστασία

-ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ VI (ΡΗΡ II ή ΑSΡ II ή JΑVΑ II ΧΜL)

 • εισαγωγή στην έννοια του Client – Server Computing
 • συστατικά του Client – Server Computing: o Client
 • συστατικά του Client – Server Computing: o Server
 • συστατικά του Client – Server Computing: η σύνδεση
 • ισχυροί servers και ισχυροί clients (fat servers και fat clients)
 • η σημασία του client – server computing
 • ανάπτυξη εφαρμογών client/ server
 • extensible markup language (XML)

-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

 • εισαγωγή στο ηλεκτρονικό εμπόριο
 • ηλεκτρονικό εμπόριο και το internet
 • βασικές τεχνολογίες ηλεκτρονικού εμπορίου και πρότυπα
 • το ηλεκτρονικό εμπόριο ως θεμα στρατηγικής
 • ηλεκτρονικό εμπόριο και επιχειρηματικά μοντέλα
 • υπηρεσίες διευκόλυνσης του ηλεκτρονικού εμπορίου
 • εργαλεία ανάπτυξης ηλεκτρονικού εμπορίου

-ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Θα πρέπει ο καταρτιζόμενος να ολοκληρώσει μια εργασία (εφαρμογή) σε ένα από τα παραπάνω μαθήματα υπό την επίβλεψη του αντίστοιχου εκπαιδευτή. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν γνώσεις που αποκόμισε από όλα τα εξάμηνα προκειμένου αυτός να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του μαθήματος.

-ΑΓΓΛΙΚΑ

ΠΑΡΟΧΕΣ - ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

ΠΑΡΟΧΕΣ

 • Βιβλία σε ψηφιακή μορφή (ΔΩΡΕΑΝ)
 • Δυνατότητα αναβάθμισης σπουδών – συνέχισης σπουδών στο ΑΤΤΙΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ
 • Γραφείο Επαγγελματικής Υποστήριξης
 • Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών (ΔΩΡΕΑΝ)
 • Διδασκαλία των προγραμμάτων Η/Υ (ΔΩΡΕΑΝ)
 • Σεμινάρια και εξειδικεύσεις (ΔΩΡΕΑΝ)
 • Γραφείο Ψυχολογικής Υποστήριξης
 • Εκπαιδευτικά ταξίδια στο εξωτερικό
 • Αθλητικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις
 • Αναβολή στράτευσης, για όσο χρόνο διαρκούν οι σπουδές.

Οι σπουδαστές διατηρούν το δικαίωμα συμμετοχής τους στον ασφαλιστικό φορέα των γονέων, τόσο για την περίθαλψη όσο και για τα οικογενειακά επιδόματα κ.λ.π.

Παροχή βεβαιώσεων που απαιτούνται για την εφορία ή άλλους φορείς χρηματοοικονομικής φύσεως.
Δελτίο μειωμένου εισιτηρίου (Πάσο)

ΩΡΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η έναρξη των μαθημάτων είναι το πρώτο 15ήμερο Οκτωβρίου. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική και οι ώρες διδασκαλίας καθορίζονται σε προγράμματα που διαρκούν 20 ώρες την εβδομάδα.

Οι σπουδαστές παρακολουθούν καθημερινή διδασκαλία σε ωράριο, που επιλέγουν κατά την εγγραφή τους:

   • Πρωινά ωράρια μεταξύ 9:00 και 13:30
   • Μεσημεριανά ωράρια μεταξύ 13:00 και 17:30
   • Απογευματινά ωράρια μεταξύ 17:00 και 21:00

Η διάρκεια σπουδών είναι 5 εξάμηνα και η πρόοδος αξιολογείται με ενδιάμεσα τεστ και εξετάσεις ανά εξάμηνο.

Μετά από επιτυχή αποτελέσματα των εξετάσεων του τελευταίου εξαμήνου οι απόφοιτοι του ΙΕΚ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ εφοδιάζονται με Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης, η οποία επικυρώνεται από το Υπουργείο Παιδείας.

Σας ενδιαφέρει?

Παρακαλούμε, επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην φόρμα επικοινωνίας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν.

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Τηλέφωνο (απαραίτητο)

Το μήνυμά σας

[recaptcha]