Με αξίες και σεβασμό στον άνθρωπο, προχωρήσαμε πέρα από την εκπαίδευση και την ενώσαμε με τις ανάγκες του κόσμου.

Είμαστε κοντά σε ευπαθείς ομάδες κάθε μορφής δημιουργώντας τράπεζα αίματος για οποιονδήποτε την έχει ανάγκη.