Μια πλήρης εξοπλισμένη Δανειστική Βιβλιοθήκη με πάνω από 1000 Συγγράμματα για κάθε ειδικότητα είναι στην διάθεση των σπουδαστών κάθε ημέρα ώστε να μπορούν να εργαστούν στην υλοποίηση κάθε σπουδαστικής τους εργασίας αλλά και ανάγνωσης διαφόρων θεμάτων.