Ο στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος ‘’Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων, Μικροβιολογικού και Βιοχημικού Εργαστηρίου’’ (από τούδε και στο εξής αναφερομένων ως Μ-Β) είναι η δημιουργία σύγχρονου βοηθητικού προσωπικού, πλήρως καταρτισμένων επιστημονικά και με κατάλληλη πρακτική εμπειρία για εργασία στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό χώρο των αντίστοιχων ειδικοτήτων.

Η κατάρτιση των Μ-Β γίνεται με έμφαση την πειραματική – εργαστηριακή εξάσκηση, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να έχουν άρτια γνώση της χρήσης όλων των απαραίτητων οργάνων – τεχνικών και εύκολα να ενσωματώνονται σε Εργαστηριακές ομάδες/μονάδες όπου εκτελούνται οι κλασικές Μικροβιολογικές και Βιοχημικές εξετάσεις ρουτίνας. Ταυτόχρονα όμως δίνεται η δυνατότητα στους Μ-Β να καταρτιστούν και σε πιό εξελιγμένες μεθοδολογίες εξετάσεων, έτσι ώστε οι νέες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται καθημερινά τώρα, να γίνονται εύκολα κατανοητές από αυτούς και να μη δυσκολεύονται στην εφαρμογή τους.

Οι Μ-Β θα είναι επιστημονικά αναβαθμισμένοι, ώστε ουσιαστικά να επικουρούν το έργο των Μικροβιολόγων και Βιοχημικών ως πραγματικοί βοηθοί τους στην κατεύθυνση των διαγνωστικών δοκιμών.

Αναλυτική επαγγελματική περιγραφή

Οι βοηθοί Μ-Β προορίζονται να εργάζονται ως μέλη ομάδων/ μονάδων Μικροβιολογικού ή Βιοχημικού Εργαστηρίου με σκοπό να:

1) Αναλαμβάνουν όλες τις απλές εξετάσεις Μικροβιολογικού και Βιοχημικού τύπου, όπως αντιβιογράμματα, τεστ ευαισθησίας, ταυτοποίηση μικροβίων (μορφολογικά – βιοχημικά), μετρήσεις σάκχαρου, ουρίας, ουρικού οξέος, κρεατινίνης, αζώτου ουρίας, χοληστερόλης, λιπιδίων, λευκωμάτων, σφαιρινών, χολερυθρίνης LDΗ, CΡΚ, GΡΤ, λίπασης, αμυλάσης χοληνεστεράσης, αλδολάσης, φωσφατάσων, GGPD κ.λ.π. (πάντοτε στο επίπεδο προεργασίας – καταμέτρησης, η αξιολόγηση ερμηνείας γίνεται από τον αντίστοιχο υπεύθυνο ιατρό).

1. Αναλαμβάνουν την παρασκευή των πηκτωμάτων και την εκτέλεση όλων των τύπων των ηλεκτροφορήσεων που εκτελεί το Εργαστήριο (αξιολόγηση – ερμηνεία από τον υπεύθυνο ιατρό).

2. Αναλαμβάνουν:

α) την ταυτοποίηση μικροβίων μέσω των αυτοματοποιημένων συστημάτων που στηρίζονται σε μορφολογικά και βιοχημικά στοιχεία.

β) την αρχειοθέτηση (σε αυτοματοποιημένο σύστημα) και τη στατιστική επεξεργασίας στοιχείων των ασθενών.

3. Αναλαμβάνουν την παρασκευή θρεπτικών υλικών και διαλυμάτων για οποιεσδήποτε εξετάσεις θα γίνουν. Εξασφαλίζουν τις στείρες συνθήκες καλλιέργειας.

4. Αναλαμβάνουν την παρασκευή δειγμάτων για ελέγχους από αυτόματους βιοχημικούς αναλυτές και διασφαλίζουν την καλή λειτουργία τους.

Σε όλες τις περιπτώσεις υποβοηθούν και συνεπικουρούν το έργο των υπεύθυνων των Εργαστηρίων. Οι τελευταίοι αναλαμβάνουν (σύμφωνα και με τη νομοθεσία) την αξιολόγηση και διαγνωστική ερμηνεία των οποιωνδήποτε εξετάσεων.

Οι απόφοιτοι αποκτούν πιστοποιημένο Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητάς τους το οποίο είναι απαραίτητο για την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Το δίπλωμα είναι ισότιμο του Δημοσίου τόσο της Ελλάδας όσο και όλων των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απονέμεται από το Υπουργείο Παιδείας μετά από Εξετάσεις που διενεργεί ο ΕΟΠΠΕΠ και είναι απαραίτητο προσόν για διορισμό στο δημόσιο τομέα (Π.Δ. 50 ΦΕΚ 39, 5/3/2001).

Δικαιολογητικά Εγγραφής για υπήκοους Ευρωπαϊκής ένωσης:

 1. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ)
 2. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ)
 3. ΕΞΙ (6) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ έγχρωμες
 4. Α.Φ.Μ. υπόχρεου φορολογικής δήλωσης
 5. Α.Μ.Κ.Α. σπουδαστή

Δικαιολογητικά Εγγραφής για υπήκοους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. Αλβανία, Ρωσία)

 1. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ)
 2. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ + ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ (ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ)
 3. ΕΞΙ (6) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ έγχρωμες
 4. Βεβαίωση Ελληνομάθειας (δεν απαιτείται αν υπάρχει απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου)
 5. Α.Φ.Μ. υπόχρεου φορολογικής δήλωσης
 6. Α.Μ.Κ.Α. σπουδαστή

Αναλυτικές Πληροφορίες

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ – ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

 • ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
 • ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
 • ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
 • ΑΓΓΛΙΚΑ
 • ΧΡΗΣΗ Η/Υ
 • ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
 • ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑ
 • ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ
 • ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ
 • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΓΝΩΣΕΙΣ
 • ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑ / ΙΟΛΟΓΙΑ
 • ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
 • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΟΧΕΣ - ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

ΠΑΡΟΧΕΣ

  • Βιβλία σε ψηφιακή μορφή (ΔΩΡΕΑΝ)
  • Δυνατότητα απόκτησης πανεπιστημιακού τίτλου bachelor από το ΑΤΤΙΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ (μέλος του Εκπ. Ομίλου ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ) και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
  • Γραφείο Επαγγελματικής Υποστήριξης
  • Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών (ΔΩΡΕΑΝ)
  • Διδασκαλία των προγραμμάτων Η/Υ (ΔΩΡΕΑΝ)
  • Επιμορφωτικά σεμινάρια, ημερίδες και βιωματικά εργαστήρια σε όλη την διάρκεια των σπουδών (ΔΩΡΕΑΝ)
  • Ανοίξαμε τον δρόμο στην εθελοντική συμμετοχή στα προγράμματα της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας
  • Γραφείο Ψυχολογικής Υποστήριξης
  • Εκπαιδευτικά ταξίδια στο εξωτερικό
  • Αθλητικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις
  • Αναβολή στράτευσης, για όσο χρόνο διαρκούν οι σπουδές.
  • Οι σπουδαστές διατηρούν το δικαίωμα συμμετοχής τους στον ασφαλιστικό φορέα των γονέων, τόσο για την περίθαλψη όσο και για τα οικογενειακά επιδόματα κ.λ.π.
  • Παροχή βεβαιώσεων που απαιτούνται για την εφορία ή άλλους φορείς χρηματοοικονομικής φύσεως.
  • Δελτίο μειωμένου εισιτηρίου (Πάσο)

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ. καθορίζεται ο ετήσιος αριθμός των αποφοίτων των ΙΕΚ των οποίων η πρακτική άσκηση θα επιδοτείται από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Η επιλογή των επιδοτούμενων γίνεται με απόφαση του Προέδρου του ΕΟΠΠΕΠ. μετά από γνώμη τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Για την επιλογή συνεκτιμώνται τα παρακάτω κριτήρια:

  • οικονομική κατάσταση ασκούμενου
  • οικογενειακή κατάσταση (πολυτεκνία)
  • κτήση κάρτας ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ.

Το ποσό της επιδότησης της πρακτικής άσκησης των ασκούμενων ανέρχεται στο ποσό των 800 € κατ’εξάμηνο. Η επιδότηση χορηγείται στον ασκούμενο μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής του, αφού εγκριθεί από τον ΕΟΠΠΕΠ.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Οι καταρτιζόμενοι του ΙΕΚ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ της ειδικότητας αυτής, εκπαιδεύονται σε εργαστήρια τα οποία είναι εξοπλισμένα με υπερσύγχρονα όργανα και συσκευές.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
Το ΙΕΚ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής μέριμνας, καθιέρωσε Κανονισμό Υποτροφιών για τους καταρτιζομένους (για κάθε εξάμηνο) προκειμένου να συνδράμει τους κοινωνικά ασθενέστερους και να συμβάλει στη δημιουργία κινήτρων και στην καλλιέργεια της άμιλλας μεταξύ των καταρτιζομένων.

ΩΡΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η έναρξη των μαθημάτων είναι το πρώτο 15ήμερο Οκτωβρίου. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική και οι ώρες διδασκαλίας καθορίζονται σε προγράμματα που διαρκούν 20 ώρες την εβδομάδα.

Οι σπουδαστές παρακολουθούν καθημερινή διδασκαλία σε ωράριο, που επιλέγουν κατά την εγγραφή τους:

 • Πρωινά ωράρια μεταξύ 9:00 και 13:30
 • Μεσημεριανά ωράρια μεταξύ 13:00 και 17:30
 • Απογευματινά ωράρια μεταξύ 17:00 και 21:00

Η διάρκεια σπουδών είναι 5 εξάμηνα και η πρόοδος αξιολογείται με ενδιάμεσα τεστ και εξετάσεις ανά εξάμηνο.

Μετά από επιτυχή αποτελέσματα των εξετάσεων του τελευταίου εξαμήνου οι απόφοιτοι του ΙΕΚ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ εφοδιάζονται με Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης, η οποία επικυρώνεται από το Υπουργείο Παιδείας.

Σας ενδιαφέρει?

Παρακαλούμε, επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην φόρμα επικοινωνίας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν.

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Τηλέφωνο (απαραίτητο)

Το μήνυμά σας

[recaptcha]