Η Προσπάθειες των σπουδαστών βραβεύονται σε κάθε επίπεδο.

Ο εκπαιδευτικός όμιλος δίνει την ευκαιρία στην προσπάθεια και αναγνωρίζει αυτήν σε ειδικές τελετές με βραβεύσεις και απονομές βραβείων δίνοντας αξία στην προσπάθεια.