Επιβραβεύουμε κάθε προσπάθεια σπουδαστή με την οποία διακρίνεται είτε σε πρακτικό είτε σε θεωρητικό επίπεδο.

Βάζουμε στόχους και τους πετυχαίνουμε με χρηματοδότηση των διδάκτρων εκπαίδευσης για την ίδια ειδικότητα αλλά και συνέχεια σπουδών σε άλλες ειδικότητες.